Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 4 september 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - Fel nummer 29 till 36! Ang personal på BUP samt SOC missuppfattningar baserade på Nilla Borgs uppgifter och den sista händelsen på TC med Elin! (En mer detaljerad version av felen och mina rättelser, publicerar ej om journalhandlingarna!)

Elin "Åkiz" Åkerlund!

Telefon 05-12-21:

(Källa: SOC beredskap, Kristina Lidström)

Fel nummer 29:

Kristina påstår efter felaktiga uppgifter från skolkuratorn på TC att jag citat "Håller på med sexuella trakasserier mot flickor".

Rättelse: Detta var rent och skärt skitsnack! Jag var och är oskyldig!

Fel nummer 30:

Kristina påstår citat:

"Har svårigheter att läsa av den sociala "koden". Han anser att det alltid är andras fel".

Rättelse:

Hade inte alls svårigheter med detta, det var bara skolkuratorns uppfattning! 

Nilla Borg ansåg att "jag alltid skyller på andra", tyvärr köpte Kristina detta utan vidare och även "Kuratorn på BUP"! Det är falskt, jag erkänner alltid de fel jag gjort och jag skyller enbart på andra när något är någon annans fel!

Jag beskyller aldrig någon felaktigt, jag har rätt när jag anklagar någon för något!

Felet blir i vart fall att skolkuratorn fått Kristina från SOC och Sibylla från BUP att köpa hennes skitsnack om att jag alltid skyller ifrån mig, det gör jag inte!.

Kristina påstår att det den 16/12 05 kom en grupp på 15 pers emot mig och att de provocerade mig verbalt:

                                                               Läs nerifrån och upp!
"Howmo" på Apberget var Herman" 

Min rättelse på det Kristina påstod:

De angrep mig och det blev slagsmål, slutade med att jag och en kille (Herman) anmälde varandra för misshandel men åtalet gick inte vidare för någon part, de tog ut varandra.

Besök på BUP 06-01-09:

(Källor: Föräldrarna, jag).

Fel nummer 31:

"Kuratorn på BUP" skriver citat "Victor anser att han blivit retad och att det var en reaktion på detta som gjorde att han kastade "kiss" i korridoren".

Rättelse:

Jag anser/ansåg inte att jag blivit retad (låter på Sibylla som om jag inbillat mig det), jag blev utsatt för ret och lögner av andra elever! När det gäller mössincidenten så var det Herman som började det hela genom att lotsas spotta samt slicka på min Walkman..

Jag kastade aldrig "kiss" i korridoren utan jag kastade en mössa som jag kissat i mot Herman i centralhallen, men den träffade olyckligt nog en tjej!

Fel nummer 32:

"Kuratorn på BUP" skriver:

Victor kan inte låta bli att svara på trakasserierna (de mot mig och min syster på Apberget.se) som därvid trappas upp. Detta oberoende om att det är två till tre år yngre flickor och pojkar som skriver om honom".

Rättelse:

Antagligen så bemöter man trakasserier som man utsätts för på nätet! Men det är fel att de trappades upp på grund utav det, de hade fortsatt ändå! Allting hängde på de som trakasserade!

Att sjuorna var tre år yngre hade ingen betydelse. Hade jag gått med min egen åldersgrupp (de födda 1989) så hade jag sluppit folk födda 1992, tyvärr så gick jag och min syster med folk födda 1990 på grund utav att vi gick ett år extra på förskolan innan vi började skolan! Detta kan ha bidragit till min ilska mot föräldrarna över det beslutet, att de där sjuorna fanns på skolan när jag fanns där..

Sjundeklassare kunde djävlas en hel del genom ryktesspridning, sen tjafsade jag även med deras vänner födda 1990!

Felet blir när "Kuratorn på BUP" försöker få det att verka som om jag enkelt hade kunnat dissa folk som är tre år yngre, det är omöjligt när skolan tror på deras rykten! Om skolpersonalen inte trott dem utan viftat bort deras vittnesmål som lögner så hade jag kunnat ignorera dem.. Men de vände skolan mot mig!!

Fel nummer 33:

"Kuratorn på BUP" skriver att jag inte har kontakt med jämnåriga på kvällarna.

Rättelse:

Efter händelsen med mössan på TC så förlorade jag mina gamla klasskompisar ja!

Men jag hade ändå vänner på annat håll (friidrottsväänner på Apberget och Marcus från TB samt de gamla eleverna födda 1989 från hejarklacken RR). Blev även välkänd och populär på Apberget under 2005 - 2006.

Fel nummer 34:

"Kuratorn på BUP" skriver:

"Han beskriver ett sexuellt gränslöst beteende i skolan".

Rättelse:

Det gjorde jag verkligen inte, jag har aldrig haft ett "sexuellt gränslöst" beteende i skolan.

Fel nummer 35:

"Kuratorn på BUP" skriver citat "Han har svårt med sociala samspelsregler, "ensam och isolerad" samt att "han har ingen klar bild om hur man tar kontakt".

Rättelse:

Jag har och hade inte svårt med sociala samspelsregler så länge folk är ärliga och trevliga/snälla emot mig! Däremot så agerar jag ogenomtänkt och impulsivt när någon gör mig förbannad!

Jag var inte helt ensam och isolerad, särskilt inte på internet, men jag medger att jag förlorade mycket vänner efter konflikten på TC.

Jag vet mycket väl hur man tar kontakt samt skaffar vänner och umgås med folk!

Jag vet inte/visste inte hur man tar kontakt på rätt sätt för att få en tjej! Killar är enkla men tjejer är väldigt svåra.. De är som en helt annan art...! De tänker helt annorlunda, därför kan feminismen gå och ta sig någonstans.. Män och kvinnor är inte LIKA! Vore kvinnor lika så skulle jag förstå mig på dem bättre.. (De hade varit mer som mig)...

Påståendet är felaktigt om det gällde andra än det motsatta könet, killar/män förstår jag mig på då jag själv är kille/man.

Tekefonstöd 06-01-13:

(Källor: mor respektive SOC)

Fel nummer 36:

Kristina vill ha mig LPT -bedömd eftersom "allt gått överstyr efter en konfrontation på skolan med elever och lärare angående hans sexuella trakasserier".

Rättelse:

Felet består för det första i att det inte skedde en konfrontation mellan elever och lärare på skolan, och sen så har jag redan gjort klart att jag inte sexuellt trakasserat flickorna i årskurs sju!

Berättelse:

Det hölls ett möte angående de konflikter runt rykten om "sexuella trakasserier" som uppstod på skolan  runt mig och dessa tjejer i sjuan. Min syster närvarade också då hon vid olika tillfällen hamnat i handgriplig konflikt med Elin "Åkiz" Åkerlund som spred rykten om mig och min syster. Initiativtagare till mötet var rektorer på TC (två st) samt skolkurator Nilla Borg!

Elin spred rykten om att jag skulle ha tafsat henne på brösten den 20/13 -05 samt den 10/01 -06. Hennes polare spred liknande rykten om mig och intygade genom vittnesmål att det hon uppgett stämde för rektorer och kurator som köpte detta med hull och hår!

Elins vänner vittnade även till polisen vid anmälningstillfället om dessa tafsningar på Elins bröst, senare när de stod inför att begå "mened" som är ett allvarligt brott så tog de tillbaka sina uppgifter och Elin blev själv om dessa. Allt var påhittat för att djävlas med mig!

De spred även incestrykten om mig och min syster utan grund.

Naturligtvis så ledde alla dessa rykten till samtal med rektorer och skolkurator och jag och min syster blev något av TC:s svarta får!

Nu var det tänkt att ett möte där alla inblandade närvarade skulle lösa problemen en gång för alla.

Med på mötet var: Jag, min syster, Elin Åkerlund med kompisar, skolkurator Borg samt rektorn Anders.

Problemet på mötet blev dels att jag och syrran skrek åt Elin och C.O som gjorde likadant och vi kunde inte samtala med varandra på grund utav fiendeskapen som fanns, dels så hade skolkuratorn och rektorn redan bestämt att jag och min syster var problemen på skolan och inte Elin eller hennes gäng, Elin med kompisar pratade sanning enligt de vuxna som närvarade på mötet.. Rasism? Skolan var nästan helt etniskt vit så..!

Rektor och skolkurator hade en idé om hur alla problemen skulle lösas. Jag och min syster skulle be Elin med mera om förlåtelse och sedan skulle jag sluta att "tafsa" på henne medan syrran skulle sluta slåss med Elin!

Problemet var ju då bara dels det faktumet att jag aldrig "tafsat" på Elin, och dels det faktum att även om min syster slogs vid vredesutbrott så var det Elin och C.Os rykten om henne och mig som triggade igång henne!

Jag och min syster ansåg alltså att det borde vara Elin med mera som skulle be oss om förlåtelse, inte tvärtom!

Mötet slutade därför i konflikt där jag och min syster å ena sidan och Elin med kompisar å den andra skrek åt varandra och svor.
Rektor och kurator var tydligt partiska med Elin och hennes vänner så man kan ha slängt ur sig elaka ord om dem till dem, men det blev ingen handgriplig konflikt "mellan elever och lärare eller konfrontation" (inte mer än en muntlig konfrontation) och därför framstår Kristinas påstående som felaktigt, och hennes ansökan om LPT som verklighetsfrånvänd!

Vem hade Kristina pratat med?

Inte då med mig eller min syster...

Ännu en gång begår SOC-personal felet att bara höra den andra parten och ta dennes version som sanningen?!! Det var garanterat av Nilla Borg som Kristina fick sina uppgifter från..

HELT FELAKTIGT!!!

Kristina visste ej vad som hänt på skolan, men baserat på hörsägnen och utan att höra mig eller min syster om våran version (den korrekta) så ansöker hon om LPT för mig, grovt tjänstefel!

Bevis för att de "sexuella trakasserierna" är falska: Se polisärendet (finns på bloggen) som jag bifogar till, jag misstänktes för två fall av "sexuellt ofredande" och bägge ärendena lades ned på grund utav "gick ej att bevisa", ärendet gick inte ens vidare till åtal!

Dessutom så hade jag en person som följde efter mig som en svans på skolan den 20/12 -05 och han intygade säkert att det inte hände under den dagen!

Angående bevisen vad gäller mössincidenten så kan ni läsa hela förundersökningsprotokollet (finns på bloggen) vilken jag bifogar, den bevisar att Nilla Borgs version är hennes och ingen annans, ingen av oss andra säger att saker och ting gick till på det sätt hon beskriver det, hon var inte ens på plats vid händelsen!

När det gäller Nillas berättelse angående min "jumper" samt "börsen" så har jag som det sägs i förundersökningen "skämtat" på skolan inför andra killar på det sättet, men Nilla Borg överdriver det hela! Dessutom rörde det tjejer i årskurs nio och inte lögnhalsarna och ryktesspridarna i sjuan..!

Alla dessa fel tillsammans med de hittils ej publicerade 45 felen kommer att bli anmälda till Socialstyrelsen!

Omständigheter som styrker min sak i dessa 8 fall av fel eller missuppfattningar, alternativt hänvisningar till handlingar eller personer som kan styrka min sak:

Fel nr 29 - Se förundersökningen!

Fel nr 30 - Se domstolshandlingarna!

Fel nr 31 - Läs min Apberget-historik där Herman berättar om händelsen!

Fel nr 32 - Hör med syrran samt med föräldrarna!

Fel nr 33 - Hör med föräldrarna!

Fel nr 34 - Se förundersökningen med Elin Åkerlund!

Fel nr 35 - Hör med föräldrarna!

Fel nr 36 - Hör med min syster samt med mina föräldrar!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar