Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 3 september 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - Fel nummer 23 till 28! Ang Nilla Borgs felaktiga version om mössincidenten, samt kuratorn på BUP:s felaktiga syn på mig efter ärendet!

Skolkurator på TC Nilla Borg!

Fel i Nilla Borgs version är bl.a. dessa:

Fel nummer 23:

1. Berättelse: 

"Victor busar med en populär kille på skolan genom att ta hans mössa och springa iväg. Enligt skolkurator Borg önskar Victor bli jagad men den andra pojken blir less på Victors beteende efter att han jagat ifatt honom några gånger. För att få slut på situationen tar pojken Victors bandspelare och lossas spotta på bandspelaren. Victor kissar i mössan och slänger mössans innehåll i korridoren varvid det stänker på flera flickor."

Rättelse:

Se domstolshandlingarna och förundersökningsprotokollet m.m. INGEN av de inblandade nämner att jag skulle ha "tagit mössan och sprungit iväg för att jag ville bli jagad". Detta är förmodligen en lögn Herman kan ha sagt till skolkuratorn på skolan innan han vid polisförhör "tog sig i kragen" och talade mer sanning.. 

Att Herman sen bara skulle ha lossats spotta på min bandspelare stämmer ej, han slickade även på den! Och det fanns som jag minns det ingen anledning till att han  agerade så.. Han ville bara djävlas! 

Jag tog heller inte mössan och kissade i den efter detta.. Jag spottade i hans mössa efter att han slickat på min bandspelare! Då slängde Herman spelaren mot mig så att den träffade mig i axeln och studsade från min axel och ned på golvet där den då gick sönder! 

Efter att min Walkman gått sönder så gick jag in med Hermans mössa på toaletten och kissade i den! 

Jag slängde sedan inte "mössans innehåll" i korridoren.. Jag slängde mössan som var dyngblöt av mitt kiss i centralhallen! Mössan träffade en tjej i ryggen och stänkte på en annan tjej. Den stänkte verkligen inte på flera personer utan enbart på en person! 

Skolkurator Nilla Borgs version är mer fel än någon annan version och dessutom så var hon knappt med vid händelsen! Jag tycker att det är tjänstefel av "kuratorn på BUP" att låta Skolkuratorn på TC få ensamrätt på historien med kissmössan i mina journaler! Jag borde ha ensamrätt på historien när det berör mina egna journaler! I annat fall borde alla de inblandades versioner finnas där och inte skolkuratorns..!

Efter detta så har "kuratorn på BUP" fnyst åt och hånat mig i journalerna som om jag "ansåg mig kränkt men inte egentligen hade blivit det", nu borde domstolshandlingarna bevisa vem som egentligen var offret i händelsen, vem som fick byta skola, fick assistent innan så skedde, som fick böta 1000kr till läraren och som dömdes till "vårdmöten på BUP"...

Domstolens bedömning i allt om mössincidenten ska man gå efter och BUP har ingen rätt att döma mig vid ett flertal tillfällen i journalerna när de inte ens har det på det torra med vad som egentligen hände! Läser man Nillas verion så tror folk ju att jag slängde kiss i korridoren, samt att jag gjorde detta utan grund.. Men jag gör aldrig något utan GRUND!!! Jag hämnas alltid på något eller utagerar på grund utav att någon gjort mig förbannad, det finns goda grunder till det när jag blir förbannad.

2. "För att ge igen kämpar Victor mot de vuxna (tre manliga lärare) som håller honom och han klöser en lärare över halsen och huvudet varvid läraren blöder ordentligt."

Rättelse:

Läs min version och domstolens bedömning för att se vart Nilla Borgs berättelse skiljer sig helt från alla andras berättelser, och för att kunna lägga märke till att hon överdrivit fakta till min nackdel.

Man blöder inte ordentligt för några klös och rivmärken! Bifogar domstolshandlingarna i ärendet! Och varför kämpade jag emot lärarna och klöste dem? Jo, för att en lärare grep tag i och höll fast mig trots att  jag sa åt honom att släppa just efter händelsen där Camilla slagit till mig i ansiktet..

Dels skulle jag slå tillbaka men de kom i vägen, dels så blev jag rasande när de grep tag i mig som borde ha ansetts som offer efter händelsen.

Fel nummer 24

"Kuratorn på BUP" har dessutom blandat ihop problemen i årskurs nio med problemen hemma! Hon skriver:

"Föräldrarna beskriver hans aggressiva uppträdande och svårigheter med att sätta sig in i andras känslor".

Rättelse:

Föräldrarna pratade om problem i hemmet mellan familjemedlemmarna, skolproblemen är helt andra problem! Bara för att jag gick i gång hemma och så vidare så betyder inte det per automatik att problemen i skolan var mitt fel, det var fjortisbrudarna, Herman och så vidare som orsakade problemen i skolan!

Felet blir att "kuratorn på BUP" tycks anse att jag bär upphov till problemen både hemma och i skolan vilket är fel!

Jag orsakade problemet med föräldrarna i hemmet eftersom jag var missnöjd med situationen på skolan under högstadiet.

Syrran orsakade bråken mellan oss om datorerna minst lika mycket som jag!

Bråken på skolan orsakades av andra elever och hade inget med problemen i hemmet att göra.

Kissmössan med mera var en hämnd, den andra killen började bråket! Läraren grep tag i mig och hade sig själv att skylla! Det var olyckligt att mössan med kiss träffade tjejerna!

Fel nummer 25:

"Kuratorn på BUP" skriver slutligen i detta ärende att citat "Hans sexuella gränslöshet bör också utredas varvid riskbedömning bör göras för att planera behandling och eventuellt vilket skyddsbehov tvillingsyster behöver!

Rättelse:

Eftersom att jag aldrig  haft sex och är oskuld så menar jag att det aldrig funnits någon "sexuell gränslöshet". Är det sex-trakasserierna man syftar på så menar jag att dessa aldrig inträffat, alltså är det fel av "kuratorn på BUP" att skriva att jag har en "sexuell gränslöshet". 
Mitt sexliv har varit begränsat under hela mitt 22 år långa liv just för att tjejer nobbar mig!

Det är även helt fel att utreda vilket "skyddsbehov" tvillingsyster kan tänkas behöva. Det låter som om jag skulle kunna misstänkas för sexbrott mot henne, ärekränkning och förtal från "kuratorn på BUP:s" sida.

Jag har aldrig rört min syster sexuellt! Kränkande! Hör min syster så får ni höra!!! 

Telefonkontakt med läkare 05-12-19:

(Källa: Farsan)

Fel nummer 26:

En ST-läkare skriver följande:

"Victor har många drag inom autismspektrat, svårt att se egen delaktighet i det som sker, fastnar i olika teman vilket tar orimliga proportioner, svårigheter i sociala relationer".

Rättelse:

Nej, jag kan utan problem se min egen delaktighet i det som sker, hade inte svårigheter i sociala relationer med en hel del vänner från friidrotten, tonårsbibelskolan eller gamla klassen.

"pojke med stora sociala och emotionella svårigheter".

Rättelse:

Håller inte med! Kanske sociala svårigheter med vissa, men inte med alla! Inga emotionella svårigheter!

Jag kan känna känslor och då även för andra personer!

Jag har fått tårar när en favoritkaraktär dött i en bok, eller när något olyckligt inträffat!

Naturligtvis kan jag känna empati för folk, men inte med idioter som djävlats med mig! Samtliga offer där jag är åtalad har förtjänat att bli utsatta för brott (förutom de som träffats av misstag eller så), varför jag inte känner empati för dem. Jag begår bara brott mot dem som gjort sig förtjänta av det! Oskyldiga kan få empati av mig, t.ex. tjejerna som av misstag fick mössan med kiss på sig!

Telefon 05-12-21:

(källa: mamma)

Fel nummer 27:

"Victor åker till videoteket för att söka klasskompisen"

Rättelse:

Han var ingen klasskompis, en bättre benämning vore "skolkamrat" då han inte gick i min klass!

Fel nummer 28:

"Victor är nu upptagen med hämnd och uttrycker att han ska "döda" den pojke som han varit i konflikt med".

Rättelse:

Uttryckte ja! När 15 -åringar eller 16 -åringar uttrycker att de ska "döda" någon så menar de "spöa", BUP har alltså överdrivit det hela!

Personen som jag uttalat att jag ville "döda" hade uttalat samma sak till mig på "Apberget"!

Fel av min mor att tjalla på sin son! Den andra killens föräldrar höll inte på så!

Man undrar vilken sida min adoptivmor stod på?!

Alla dessa fel tillsammans med de hittils ej publicerade 53 felen kommer att bli anmälda till Socialstyrelsen!

Omständigheter som styrker min sak i dessa sex fall av fel eller missuppfattningar alternativt ren och skär illvilja, eller hänvisningar till källor eller personer som kan styrka min sak:

Fel nr 23: Läs hela förundersökningsprotokollet om kissmössan så ser ni att Nilla Borgs version är hennes egen (finns i tidigare inlägg här på bloggen), bifogar den!

Fel nr 24: Hör med föräldrarna!

Fel nr 25: Hör med min syster samt med föräldrarna!

Fel nr 26: Hör med föräldrar och kolla in den här bloggen så ser ni att jag visst kan redogöra för min del i olika händelser! 

Fel nr 27: Hör med föräldrarna eller kolla in skolfotokatalogen så ser ni att jag och Herman gick i olika klasser!

Fel nr 28: Hör med föräldrarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar