Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 1 september 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - Fel nummer 21 till 22! Ang Skolkurator på TC Nilla Borgs lögner! Ang 6-trakasserierna! (En mer detaljerad version av felen och mina rättelser, publicerar ej om journalhandlingarna!)

Skolkurator Nilla Borg!

Skolkurator på TC Nilla Borg lämnar uppgifter om incident på skolan 05-12-16: 

(Källa: Nilla Borg, skolkurator på TC) (Hon var inte med vid någon händelseutan gick efter det som krokodiltårsgråtande fjortisar sa till henne på möten..)

Nilla Borg, skolkurator på högstadieskolan Tegs Central under 2005 - 2006, påstår i sin redogörelse flera felaktigheter och rena lögner.

Fel nummer 21:

Första felet: "Victor har under hösten sexuellt trakasserat flickor på högstadiet. Han inbjuder flickorna att komma och känna på hans erigerade penis." 

Rättelse: Det stämmer inte!

Fjortisar i årskurs sju (jag gick i nian) spred rykten om mig och min syster på skolan. Allt började med att min tvillingsyster hamnade i bråk med en av sjuorna som hette Elin Åkerlund, och när jag vid något tillfälle sa åt dem att sluta att reta min syster (Elin och hennes gäng, en fejkfotograf hade året innan tagit nakenbilder på min syster som spridits på Apberget.se, sjundeklassarna retade henne för det) så började de att sprida rykten om oss båda samt springa till skolkuratorn och rektorer för att hos dem "gråta ut" och falskeligen anklaga mig för sexuella trakasserier mot dem.

Elin Åkerlund hade vid ett tillfälle i korridoren bland skåpen kommit fram och tryckt sig mot mig för att sedan backa undan och skrika att jag tafsat henne på brösten.

Ett rykte som spreds av henne och hennes kompisar var att jag och min syster skulle ha legat med varandra och begått incest! Detta rykte levde fortfarande år 2011! (Fick en fråga om det stämde)
Naturligtvis så var allt de påstod om oss osant och rena lögner, vi utsattes för mobbing!

Elin drog igång allt och hennes fem till sex vänner hjälpte mer än gärna till att även de "gråta ut" hos skolkurator och rektorer om hur jag "tafsat" på dem och utsatt dem för "sexuella trakasserier".. De spred också rykten om mig och min syster till så många som möjligt! 
Inte enbart på skolan utan även på internet via MSN och sajten Apberget.se som alla Umebor i ungdomlig ålder använde på den tiden!

Tyvärr så fanns det andra killar i min egen ålder som litade på dessa små fjortisbrudar och därför så blev det en hel del bråk och tjafs på skolan mellan mig och andra elever. Dessa konflikter eskalerade i december 05 när händelsen med kissmössan hände.

Elin Åkerlund lyckades vända många elever samt rektorer (två st) och skolkuratorn mot mig genom sina rykten och lögner som hon och hennes kompisgäng spred! Det gick så långt att rektorerna hotade mig med att polisanmäla mig för sextrakasserier, i deras ögon var jag skyldig för de hade ju flera "vittnen"... Tillslut så anmälde Elin mig till polisen och jag blev kallad till polisförhör. Tydligen så var det ett antal tjejer  (kanske 6st) som följt med Elin och stöttat henne vid polisanmälan, de sa alla samma saker attjag tafsat dem på brösten och så vidare.

Senare så tog samtliga tjejer tillbaka sina vittnesmål utom Elin (enligt polisen så hade de varit ett antal tjejer vid anmälningstillfället, men i handlingarna ser man bara Elin då hon är offret), de hade ju bara fallit för grupptryck och fick väl samvetskval när brottet "mened" hotade. Att intyga vittnesmål falskt för polis eller rätten är ett allvarligt brott, att göra detsamma för rektorer och skolkurator är tämligen riskfritt..!

Polisen lade sedermera ned åtalet dels för att alla tjejer utom Elin återkallat sina vittnesmål, dels för att Elin var ett välkänt problembarn som saknade trovärdighet och slutligen för att Elins historia var uppenbart påhittad!

Bland annat så kunde det bevisas att jag hade haft en skolassistent efter mig under hela dagen den dag då hon först ansåg att jag tafsade henne på brösten (skulle jag ha kunnat ta henne på brösten med skolassistenten en meter bakom mig utan att han skulle ha agerat?), vid det andra tillfället s kunde jag på ett bra sätt redogöra för vad som egentligen hände. 

Det är ett maktmedel tjejer/kvinnor kan ha när de vill jävlas.. Springa till folk och grina och påstå att en kille i nionde klass tafsat på en, sen låta alla vänner berätta liknande påhittade och lögnaktiga historier.. I varje tonårsfilm är offret en tjej i sjuan och gärningsmannen en kille i nian, det slog inte personalen så enkelt att det kunde vara tvärtom!! Killen i nian kunde vara offret, och tjejerna i sjuan gärningsmän som via falska vittnesmål och rykten försöker förstöra tillvaron för den kille som gick i nionde klass.

Det faktum att vi svenska killar inte slår tjejer torde ha gjort dem modigare.. Annars hade man ju enkelt kunnat slå ner dem alla men det stred mot hederskodexen. (Syrran var ett undantag för mig, att inte vara våldsam mot henne vid bråk skulle ha inneburit att jag fått massa sår i onödan).

Med hänsyn till ovanstående så menar jag att uppgiften är felaktig om att jag skulle ha "sextrakasserat" flickor på skolan.

Gällande meningen om min "erigerade penis" så borde den med tanke på det som tidigare nämnts anses vara en ren lögn som Elin med kompisar tutat i skolkurator Nilla Borg! Nilla Borgs uppgifter är hämtade från fjortisbrudarnas vittnesmål och bör tas med en nypa salt, hennes källor var små lögnaktiga fjortisbrudar!

Nilla Borg påstår vidare att citat: "Han drar upp sin jumper och ber flickor att känna på honom. Han viftar med pengar och frågar hur mycket de tar för ett samlag". 

Rättelse: 

Inget av ovanstående stämmer fullt ut och det riktades ej mot sjundeklassarna!

Gällande "jumpern" så stämmer det att jag vid två olika tillfällen strax efter varandra drog upp min tröja och skämtsamt frågade några tjejer i en av de andra niondeklasserna om de ville komma och känna på min håriga mage! Detta gjordes med glimten i ögat mest för att få killarna runt omkring att garva. Jag är medveten om att några av tjejerna tog illa upp och att de tyckte att min mage var motbjudande. Men det var väldigt vanligt på högstadiet att killar gjorde saker som det för att få andra killar att skratta och därmed få en viss popularitet hos andra killar, självklart på någon tjejs bekostnad.

Det stämmer alltså att jag dragit upp min "jumper" men det skedde enbart vid två tillfällen och riktade sig mot tjejer i klass 9, ej mot tjejer i klass 7. Det var på skämt och jag menar därför att det inte rört sig om sextrakasserier!

Angående att jag skulle ha "viftat med pengar och frågat hur mycket tjejer tar för samlag" så är även detta missuppfattat av skolkuratorn.

Vid ett speciellt tillfälle så tog jag fram min börs och gick fram till en tjej i årskurs 9, det hände vid två tillfällen med två olika tjejer i nian. Jag frågade citat "Hur mycket kostar du? Är en femtioöring tillräckligt?" och sen så tog jag fram en 50-öring på skämt! Jag kan förstå att flickan ifråga kände sig kränkt och förnedrad och sprang till skolkurator. Däremot så menar jag att allt var ett skämt som gjordes för att få killarna som såg händelsen att asgarva, detta gjorde dem också! Det fanns inget uppsåt att sextrakassera någon utan allt var ett "elakt skämt" på tjejens bekostnad.

Det var vanligt med skämt av detta slag från 15 -åriga pojkar. Jag nämnde aldrig ordet "samlag" och jag viftade ej med pengar, jag höll fram en 50-öring på skämt!

Nilla Borg påstår även att citat: "Fastän rektor och föräldrar sagt till honom ändrar han inte beteende och förstår inte att andra kan känna sig kränkta av honom".

Rättelse: 

Föräldrarna var på min sida och sa inte till mig ang "sextrakasserierna" "pga att de litade på mitt ord att inga begåtts, rektorerna dömde mig baserat på vad de hört från lika flickor och sa till mig flera gånger, de hotade även med att göra en anmälan ang mina "trakasserier".

Jag vill hävda att jag slutade med opassande skämt mot tjejer i årskurs nio efter tillsägelser både från rektorer och föräldrar, däremot så hade jag aldrig 6-trakasserat tjejerna i sjuan varför jag ej kunde sluta med något som jag inte sysslat med. Sjundeklassarna fortsatte alltjämt med att springa till kurator och rektor och påstå att jag både muntligen och via "tafsning på bröst" fortsatt att sexuellt trakassera dem!

Rena lögner som inte borde bevärdigas med någon som helst uppmärksamhet!

Fel nummer 22:

Skolkurator Borg bedömer efter sex samtal med mig att citat "Victor inte kan reflektera över sin egen del i någon situation. Enligt kuratorn Borg berättar Victor och tolkar andras beteende som hela tiden riktat mot honom. Detta innebär att hans beskrivning om vad som händer inte kan delas med andra. Det finns frågetecken om hur Victor uppfattar verkligheten."

Rättelse:

Det här är rent skitsnack från den inkompetenta och fientligt inställda och partiska skolkurator Nilla Borg!

För det första så var Nilla Borg partisk med brudarna mot mig och trodde på deras lögner! Jag anser att kuratorn på BUP gör ett grovt tjänstefel när hon tar in Nilla Borgs uppgifter och nedtecknar dem som fakta utan att höra mig eller mer verklighetsnära människor om den korrekta versionen!

Det finns inget som tyder på att Nillas utlåtande har någon grund i verkligheten!

För det första så kan jag visst och har alltid kunnat reflektera över min del i olika konflikter, det är bara att kolla samtliga rättegångar jag varit på där jag alltid på ett trovärdigt sätt kan reflektera över vad som hänt, och jag har alltid varit ärlig och sagt även vad jag gjort! I vissa av fallen vill jag dock inte medge skadestånd baserat på att målsäganden kan ha provocerat fram brottet!

I fallet med sextrakasserierna så kunde jag varken reflektera över eller erkänna dessa, därför att jag var oskyldig och brudarnas historier var påhittade!

Sammanfattningsvis så kan jag visst reflektera över min egen del i saker som händer och således är det fel det Nilla Borg påstår! Det blir ett värre fel när "kuratorn" på BUP tror på Nillas påståenden!
Nillas påstående att tidigare upptagna påstående innebär att min version inte kan delas med andra är också helt fel!

Uppenbarligen så håller mina anhöriga och vänner samt domstolen med! Domstolen tycker tvärtom att jag är mycket trovärdig och de delar uppenbarligen den! Sen kanske de väljer att döma mig men de tyckte att det jag uppgett i samtliga mål har varit väldigt trovärdigt, jag är ärlig! 

Men jag kommer aldrig att erkänna eller reflektera över sådant som jag är oskyldig till!

Det må vara sant att min version angående sextrakasserier inte kunde delas med anklagarna eller med rektorer och skolkurator som enbart ville ha ett erkännande, samt ville att jag skulle be sjundeklassarna om förlåt samt sluta med liknande brott i fortsättningen! Jag som var oskyldig hade såklart en annan uppfattning som inte kunde delas med motparterna!

Felet blir när Nilla Borg ser det som att jag har en version och resten av Sverige en annan, och därför försöker påstå att jag lever i min egen värld och inte kan reflektera över saker jag gjort i olika situationer!

I verkligheten så är det inte och var aldrig "jag mot Sverige/världen."

Det var jag mot fjortisarna och skolkuratorn samt rektorerna på TC!

Jag stöddes av släkt och vänner  och folk som litade på mig! Se ärendet angående 6-trakasserier så ser ni att polisen tog mitt parti och lade ned ärendet! (Jag begärde ut ärendet från polisen under tiden på Rättspsyk när jag var häktad, det postades i tidigare inlägg).

Kuratorn på BUP gör alltså helt fel när hon okritiskt tror att den fientliga skolkuratorn vet vad hon snackar om, hon skulle ha skrivit min version istället! Alternativt bägges så att Rättspsyk och Rehabpsyk kunde se att det finns fler versioner än Kuratorns!!!

Det finns således inga frågetecken kring hur jag uppfattade verkligheten angående TC och 6-trakasserierna. Det finns däremot frågetecken kring hur Nilla Borg klarat av sitt jobb på ett OPARTISKT sätt, och det finns frågetecken kring "Kuratorn på BUP:s" antagande att Nilla Borgs felaktiga uppgifter bara måste stämma!

Kuratorn på BUP borde ha hört MIG också, jag hade förklarat den korrekta versionen! Helt fel att lyssna på BORG!

Alla dessa fel tillsammans med de hittils ej publicerade 59 felen kommer att bli anmälda till Socialstyrelsen!

Omständigheter som styrker min sak i dessa två fall av fel eller ogenomtänkta nedtecknanden av enbart FEL PARTS version, alternativt hänvisningar till källor eller personer som kan styrka min sak:

Fel 21: Se förundersökningen i målet! Den bifogas (finns på bloggen innan detta inlägg). Saknas bevis för det som Nilla Borg påstår om "6-trakasserier" och min "erigerade penis". Förundersökningen lades ned! Hör även med föräldrar om deras syn på detta!

Fel 22: Läs hela förundersökningen somsagt! Om ni läser ett antal förundersökningar i fall som berör mig så ser ni att jag mycket väl kan redogöra för min del i olika händelser! Detta innebär inte att jag erkänner brott jag inte begått.3 kommentarer:

 1. Hej! Bra att du får ha internet och kan skriva intressant! Jag såg att du nån gång ordinerats Zoloft, de fungerade inte eller hur?
  Samtliga ssri och liknande är en jättebluff men det visste du kanske redan.
  Bra att du skriver men tänk på att det är svårt att få rätt mot myndigheter och liknande.
  Välgjord blogg tycker jag.
  mvh lennart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, det är nice =). Zoloften gör en känslokall liksom Sertralin, man blir mindre arg, ledsen ocg glad. Mest likgiltig och kall! Men man blir inte lika upprörd som annars heller.. Det funkade när det gällde att få mig att sluta älta förskolehistorien, och jag blev mindre arg vid vredesutbrott. Dock så upplevdes jag som utan känslor ibland vilket inte var fallet innan.. Det är svårt, i värsta fall måste man skicka allt till media.

   Radera
 2. Media i all sin ära.
  Du skriver både bra och mycket, varför inte samla ihop matrialet och kanske senare ge ut en bok?
  Ordfront har böcker om att skriva, har själv läst :Att skriva börjar här.
  Den är för bra: Det är lätt att skriva men framförallt är det roligt och det är ju därför man ska skriva, sedan om det blir någon bok eller inte är av mindre betydelse.
  Har själv skrivit en hel del på fb men är nu avstängd ett halvår. Läser där ofta. Håll humöret uppe, men ta det lugnt.

  SvaraRadera