Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 31 augusti 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - Fel nummer 11 till 15! Ang när jag fick mopeden och förskolehistorien! (En mer detaljerad version av felen och mina rättelser, publicerar ej om journalhandlingarna!)


Besök på BUP 04-12-03:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 11:

Jag hävdar följande saker under ett möte på BUP när jag snart ska fylla 15 år:

"Victor själv menar att han får göra vad han vill i sitt eget hus och förresten så lagade pappa Gösta bordet".

"Då Victor ändå hävdar att han själv bestämmer i sitt hus (och egentligen har rätt att slå sönder vad han vill) förklaras skillnaden mellan egen och andras egendom (även föräldrars)".

Rättelse:

Det stämmer att jag uttryckte mig så, däremot så menar jag att jag sa "mitt eget hus" då jag bodde där och inte för att jag stod som ägare av huset eller betalade hyra etc! Det var mitt hem och jag menade att jag borde få göra vad jag vill i vredesmod i mitt hem. Jag syftade på att slå sönder egendom, inte på att jag bestämde reglerna i hemmet! Jag bestämde hur jag tacklade besvikelser och ilska. Fel att tolka det jag sa som om jag ansåg att jag bestämde allt i huset!

Sen var jag enbart 14 år och skulle snart fylla 15 år! Jag var inte fullt mogen som idag! Jag är 22 år nu men fyller 23 år i december!

Fel nummer 12:

"Föräldrarna påminner om sandsäcken Victor har i källaren, något som Victor inte är intresserad av att använda sig av".

Rättelse:

Det var inte min sandsäck/boxningssäck! Farsan ägde den och det var han som brukade boxa på den!

Fel nummer 13:

"Då han tillfrågas om hur länge framgår det att han tänker fortsätta med att älta detta (gått om förskolan ett år innan jag började skolan, förlorat kontakten med jämnåriga (89), svårt att få tjejer pga det osv..) och straffa föräldrarna fram till dess han gått ut gymnasiet"!

Rättelse:

Jag uttryckte mig så ja! Felet uppstår ifall man tror att jag fortsatte att älta samt att bestraffa föräldrarna under så lång tid! När jag började medicineras med Zoloft 50 mg under 2004 så upphörde ältandet och bestraffningarna gällande förskolehistorien. (Jag anser att jag hade en äkta bästis som jag ringde till/ och som ringde till mig nästan varje dag i förskolan, som jag aldrig lyckades få senare bland de födda 90, därav min vrede bl.a. Att jag gick ett år extra på förskolan förstörde den kamratskap som skulle ha hållit kanske till idag)..

Besök på BUP 04-12-14:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 14:

"Victor har fyllt 15 år i fredags och fick då en moped av sina föräldrar. Föräldrarna beskriver hur detta var självklart för honom och att han inte visade någon glädje utåt. På kvällen hotade han sedan att han skulle döda sin pappa utifrån den situation som han tycker han befinner sig i".

Rättelse:

Jag hade när jag fyllde 15 år i december 2004 inte bedömts behöva zoloft ännu, därför så var jag fortfarande arg över förskolehistorien! Det stämmer att jag såg det som en självklarhet att få moped när jag fyllde 15 år, det kallades för mopedålder av en anledning!

Anledningen till att jag inte visade någon glädje över mopeden var att den var en EU-moped som krävde förarbevis, och jag som var otålig och ville ut och köra på en gång blev mest förbannad på att det skulle dröja tills våren innan jag kunde börja med övningskörning. 

Jag fick mitt kort i maj 2005!

Det faktum att jag i min otålighet och irritation både över förskolehistorien och det faktum att jag inte kunde dra ut och köra mopeden med detsamma uttryckte att jag "skulle döda farsan" ska inte missuppfattas!

Det var inte på grund utav att jag fått en EU -moped för 12500 skr som jag uttryckte mig så.. Jag uttryckte mig så i vrede och irritation över olika saker! Att jag måste vänta på att få köra min nya moped resulterade i att det kändes som att jag inte fått någon moped, istället kändes det som om jag först skulle få min present till våren! En moped som står i garaget var inget att ha resonerade jag, och ansåg att jag borde få köra på en gång!

Sen ska man inte förstora upp det jag sa! När man är i 15 -års åldern så är det väldigt vanligt att uttrycka "jag ska döda den djäveln" eller liknande utan att mena det man säger bokstavligt. Ofta när man säger att man ska "döda" någon i den åldern så handlar det om en vilja att spöa någon eller eventuellt som i fallet med farsan att man ger uttryck för ilska och besvikelse!

Det blir fel när man som BUP -personalen tolkar allt bokstavligt!

Komplettering 04-12-16

(Källor: Kuratorn)

Fel nummer 15:

Det skrivs att jag har följande diagnoser trots att ingen utredning stödjer dessa vid datumet ifråga!:

Diagnos/DSM IV

Axel I 299. 80 Aspergers syndrom, 315.4 Störd utveckling av koordinationsförmågan, 313.81 Trotssyndrom

Axel II V62.89 Marginell Mental Retardation

Rättelse:

Ingen diagnos hade satts under 2004!

Senare under år 2006 så bedömde psykologen Per efter riktiga tester att jag hade samtliga av ovanstående diagnoser förutom "Aspergers Syndrom", det är alltså fel av kuratorn att nedteckna denna diagnos! Jag bedömdes ha "Autistiska drag: Icke verbala inlärningssvårighter", alltså inte "Asperger"! 

Se diagnoser satta enligt Pers psykologutlåtande!

Dessutom så bedömdes det att jag inte nådde upp till en Asp-diagnos i Pers utlåtande! 

Även NEP -teamet kom fram till slutsatsen (läs den neuropsykiatriska utredningen daterad år 2006) att jag inte uppfyllde kriterierna för en Asperger -diagnos. Det krävdes 6 kriterier och jag uppfyllde bara 3 stycken kriterier!

Alla dessa fel tillsammans med de övriga hittills ej publicerade 66 felen kommer att anmälas till Socialstyrelsen!

Omständigheter som styrker min sak i dessa fem fall av fel eller missuppfattningar, alternativt hänvisningar till personer eller handlingar som stödjer min sak:

1. Hör med föräldrarna angående alla fem felen så kan de intyga att jag har rätt, samt styrka min berättelse!

2. Angående fel nummer 15 (om diagnosen Asperger)-  se den neuropsykiatriska undersökningen samt psykologutlåtande baserat på TESTresultat av Per från 2006, se även den nya utredningen, RPU, för "marginell mental retardation" och Asp!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar