Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 31 augusti 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - De första tio felen som behandlar problemen på lågstadiet och början av mellanstadiet! (En mer detaljerad version av felen och mina rättelser, publicerar ej om journalhandlingarna!)


Jag med "bästisarna" på låg- och mellanstadiet!

Fel i BUP-journalerna - fel ett till tio!

(Källor: Föräldrar och skolsköterska)

Angående besök på BUP 00-12-05:

Fel nummer 1:

Det står att jag citat: "kräver millimeterrättvisa och hamnar i konflikter både i skolan och hemma". 

Rättelse:

Ja, både jag och min syster är uppväxta med millimeterrättvisa, däremot så var det inga konfliktsituationer hemma med föräldrarna under låg- och mellanstadiet. De konflikter som uppstod skedde på skolan och berodde på mobbing från äldre elever samt det faktum att jag alltid fick skulden för alla bråk (tills BUP-kontakterna löste detta), jag slog säkert sönder tavlor på mitt rum eller välte ner saker från hyllor och skrivbord men det berodde på ilska över hur jag blev behandlad på skolan under årskurs ett till fyra. Men jag och föräldrarna slogs ej, möjligtvis skrek vi åt varandra och jag kan ha skrikit fula ord. Efter första terminen i årskurs fyra så slutade dessa problem.

Fel nummer 2.

Felaktigt skrivet i början av en bedömning, det står citat:

"11-årig pojke som tidigare haft stora svårigheter att samspela med jämnåriga och ofta hamnat i konflikter m.m.

Rättelse:

De som retades och bråkade med mig var INTE jämnåriga, de gick i några klasser över min egen klass! Jag tjafsade med folk födda 87 och 88, själv är jag född 89 men gick i samma klass som elever födda 1990. Jag hade gott om kompisar i klassen! Under årskurs 1-4 så var det dock mycket bråk i klassen till följd av att jag som den äldsta och största killen i denna låga ålder var att betrakta som klassens värsting, men jag blev utsatt av äldre elever på rasterna och det ledde till att de eleverna som fanns i min egen klass skyllde på mig alltjämt då jag var en känd bråkstake. 
Visst hände det också att jag startade konflikter genom att sabotera torn och grejer men jag antar att den problematiska situationen på rasterna påverkade mig. Jag hade haft kompisar innan jag stod över förskolan ett år och blev ju som nekad att umgås med dessa när jag stått över ett år, och de som var födda 90 accepterade mig inte från början.

Angående besök på BUP 00-12-07:

Fel nummer 3:

(Källor: Föräldrar, rektor, skolsköterska, klasslärare, spec.lärare och klassresurs, team Lena Moen.)

Det står citat: "När det gäller skolarbetet framkommer det att Victor har svårt att komma igång och därför skulle behöva hjälp/stöd av klassresurs i början av lektionen".

Rättelse:

Visst, jag hade svårt att komma igång i början av lektionen ibland, men man bör ju inte tolka ovanstående text som om jag fick en klassresurs! Det fanns redan en klassresurs som en annan elev hade behov av. Jag fick lite hjälp av denna person i början av vissa lektioner då jag hade svårt att ibland komma igång med arbetet! Men klassresursen var aldrig min elevassistent utan han jobbade särskilt som elevassistent åt en annan elev i klassen som hade en medfödd problematik (på den här tiden) som gjorde att han var barnsligare än oss andra (pruttade och rapade mest hela tiden och skrattade), samt att han behövde en enklare mattebok och så vidare vilket jag aldrig hade behov av!

Besök på BUP 01-01-19:

(Källor: är föräldrarna och Lena Moen.)

Fel nummer 4: 

Lena menar att det faktum att jag i klassrumssituationen hade svårt att vänta på min tur och därför upprepade gånger ropade på fröken, innebar att jag upplevdes som omognare än andra i klassen.

Rättelse: 

Det stämmer att jag var otålig och ropade mycket på fröken. Men jag var inte omognare än de andra i klassen! Flera andra elever var lika otåliga och Lena besökte bara min klass vid ett enda tillfälle! Det fanns flera tjejer och pojkar som var barnsligare än mig.

Fel nummer 5:

I BUP -journalerna framstår det som om klassen fick en elevassistent efter att det bedömdes att jag behövde påputtning i början utav lektionerna, detta är fel!

Rättelse:

En elev i klassen hade elevass i vår klass från förskolan till och med årskurs 6 när han bytte skola till sär på Ålidhem. Denna elevass var inte samma person under alla år utan byttes ut med tvåårs -intervaller!

När det bedömdes att jag kunde behöva hjälp i början av vissa lektioner med att komma igång i skolarbetet så fick denna elevass ett "litet extrajobb" att "putta på mig" vid vissa lektioners början, bland annat träslöjden där jag annars var väldigt lat..

Jag hade ingen "starthjälp" under förskoleåren eller från årskurs ett till fyra! Under årskurs fyra och fem så fick  jag hjälp av denna elevassistent med att komma igång, sedan skötte jag mitt arbete helt själv på egen hand! Jag var bara väldigt bra på att sitta av tiden om ingen puttade på mig vid tråkiga lektioner! Årskurs sex till nio var helt utan detta stöd.

Fel nummer 6:

Det påstås att skolan gjort en "SOC-anmälan" efter en händelse på skolan där en kille född 88 ropade "ALLE MAN PÅ VICTOR" på snöhögen. Man kan tro att denna SOC-anmälan riktades mot mig baserat på att undertecknad på BUP (Psykologen Berit) skriver citat "något som är viktigt att både skola och föräldrar kan lägga bakom sig".

Rättelse: 

Det var emot den andra eleven som SOC-anmälan gjordes! Den riktades ej mot mig!

Besök på BUP 01-02-01:

(Källor: Föräldrarna, rektor, klasslärare, skolsköterska samt Lena.)

Fel nummer 7:

Klassläraren berättar citat: "att Victor nu slutat att grimasera och slåss, men att han istället har "blåst och spottat" på klasskamrater".

Rättelse:

Det hände att jag blåste eller spottade på någon klasskamrat, däremot så är det en felaktig bild att jag gick runt och blåste och spottade på klasskamrater! Jag gick aldrig runt och gjorde sådant på klasskamrater på grund utav nöjet i det eller liknande!

Det som hände var att jag när någon bråkade eller retades med mig valde att blåsa eller spotta på personen, istället för att grimasera eller slåss!

Fel nummer 8:

Rektorn berättar att skolan nu har "extra resurser ute på rasterna för att förhindra konflikter  och att 6 -erna skall ge sig på Victor" Berättar att lärare tagit itu med elever i klass sex, samt att deras föräldrar är kontaktade.

Rättelse: Allt ovan stämmer! 

Men det har blivit missuppfattat av BUP! Skolan placerade ut personal på rasterna som skulle hålla allmän koll på 6-erna och mig, men BUP har tolkat texten som att enbart jag fick en klassresurs, resurserna var skolpersonal, inte personliga resurser som skulle hålla koll på just mig! De höll koll på alla! Dem följde inte efter folk utan fanns ute på raster och höll koll! På alla inblandade!

Besök på BUP 01-05-11:

(Källor: Föräldrar, rektor, klasslärare och Lena)

Fel nummer 9:

"Föräldrarna betonar också Victors ovilja mot att delta i lek och idrott"...

Rättelse:

Det stämmer att idrott och framför allt lagsporter var sådant som jag ovilligt sysslade med (undantaget var friidrott), däremot så gillade jag att delta i alla sorters olika lekar som inte innefattade bollsporter! Lekar så som "Tagen" eller "Kurra gömma med dunk", "busringning" och  mycket annat! Gillade även gymnastik när man gjorde olika hinderbanor som man körde olika lekar i, det är fel att jag skulle ha ogillat att leka! Jag var snabb och gillade lekar där man sprang! Hemma såg man mig mest vid TV eller dator, därför har föräldrarna fått en felaktig bild. De fanns inte med när jag var ute och lekte eller i skolan!

Besök på BUP 01-10-12:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 10:

Det framkommer att jag under början av årskurs fem hamnat i handgriplig konflikt med min gamla antagonist, vidare framkommer det att den nya klassassistenten kopplat polisgrepp på mig och så vidare.

Rättelse:

Herman var min gamla antagonist i klassen ja, blev det bråk i min klass så var det honom som jag oftast bråkade med! Däremot så var den riktiga antagonisten på skolan en kille vid namn Kristoffer som var född 88 och som gick två klasser över min. Denna kille gick inte kvar på skolan när jag gick i årskurs 5.

Klassassistenten var ny men felet är att han tolkats som min assistent, han var den andre elevens nya assistent!

Alla dessa fel kommer tillsammans med de övriga 71 felen att bli anmälda till Socialstyrelsen!

Omständigheter som styrker min sak i dessa tio fall av fel och missuppfattningar, eller hänvisningar till andra som kan styrka min version:

1. Hör med mina föräldrar angående samtliga tio fel i detta inlägg så kan de intyga att det jag säger stämmer.

2. Angående fel nummer nio (om lek och idrott), så kan ni se läraren Berit Olofssons utlåtande i den Neuropsykiatriska undersökningen daterad 2006! 

Föräldrarnas svar på några frågor angående detta:

Fråga 1. 

"Hur upplever ni att Victor Nygren har varit som barn? Har Victor Nygren skiljt sig från mängden och visat tydliga tecken på att inte vara som alla andra? Eller var det faktiskt så att han hade många svenssonkompisar hela vägen upp till årskurs nio och att det på grund utav vissa händelser under årskurs nio ändrades vid detta tillfälle? Förklara!"

Föräldrarnas svar:

"Victor var som andra, men senare växte man ifrån varandra".

Fråga nummer 2.

"I BUP-journalerna påstås det att Victor Nygren haft assistent under alla skolåren, stämmer det?"

Föräldrarnas svar:

"Victor har inte haft assistent utan bara under en kort tid vårterminen i nionde klass". 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar