Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 1 maj 2012

Överläkare Helena utlåtande över min situation 2010-03-08!Besök


10-03-08 Helena, överläkare/ Dok


Deltagare


Patienten, Malin boendehandläggare, kans Anders  och undertecknad.


Kontaktorsak


Signaler från boendet att patienten inte mår bra.


Aktuellt


Vi tar upp anledningen till besöket d.v.s. att boendepersonal har känt sig oroad över att patienten har haft ett sämre mående. Han själv tycker inte att han är försämrad. Han säger att jag kanske är "lite argare". 

Tänker mycket på det förflutna och har i nuläget inte så många kamrater. Han tycker också att det är jobbigt det faktum att han har diabetes och måste ta sprutor regelbundet. Känner sig också väldigt negativt inställd till att ta andra mediciner d.v.s. Sertralin som han tidigare haft ordinerat. Han har nu inte tagit Sertralinet sedan i somras men tycker inte att han har märkt så sror skillnad. Det som har varit negativt med Sertralin är att han har känt sig trött och avskärmad och känner sig mer levande utan det. Då han har varit hemma hos sina föräldrar på helgerna så har han ändå tagit det i och med att hans mamma insisterar. För ungefär tre veckor sedan så mådde han klart sämre och det var i samband med att hans förvaltare hade hotat att ta hans dator. Detta hot avvärjdes och han har fortsatt kvar sin dator. Han har ingen sysselsättning på dagarna. Är mest hemma. Går inte ut speciellt mycket. Vad gäller då Sertralinet så hade han det tidigare i ungefär fyra år. Tog det regelbundet men det var för att hans föräldrar då såg till att han tog medicinen. Han skall nu börja på folkhögskola i Ö-vik, kommer att bo på internat. På längre sikt komma hem på helgerna men initialt stanna  kvar på helgerna för att komma in i den sociala tillvaron. Han är lite oroad inför detta men tycker i det stora hela att det skall bli positivt.

Enligt boendestödhandläggaren så har patienten vid enstaka episoder haft en suicidal kommunikation på nätet och det är detta man har reagerat på. Patienten själv uppger att han emellanåt tycker att tillvaron är meningslös, tycker att det är jobbigt att han har diabetes och måste ha regelbundna injektioner på grund utav detta samt att han känner sig ensam rent socialt. Beskriver att han kan få svackor som kan vara ett par timmar, max en dag men att detta alltid brukar vända. Har inte på något sätt haft några förberedelser för ett suicidförsök. Det brukar stanna mest vid tanken. Vid dagens besök förnekar han på ett bestämt trovärdigt sätt några aktuella suicidplaner eller suicidtankar och uppvisar ingen djupare depressivitet.

Psykisk status


Klar. God formell och relativt god emotionell kontakt. Uppvisar ingen aggressivitet, mjuk i kontakten. Neutral grundstämning. Inget psykotiskt framkommer. Ingen motorisk oro. Kan till det yttre inte notera någon förhöjd ångestnivå. Förnekar bestämt och på ett trovärdigt sätt några aktuella suicidtankar eller suicidplaner.


Bedömning


Man som har en hel del stöd i sitt boende. Sista veckorna haft en viss suicidal kommunikation via nätet i perioder. Det framkommer vid dagens besök inget djupare depressivt. Beskriver livsleda emellanåt. Tycker att det är lättare när han får tala om det på nätet. Föreligger i nuläget ingen suicidal kommunikation. Han kommer snart att börja på folkhögskola och är lite orolig för detta. Han tycker själv inte att han haft någon större nytta utav Zoloft men kan ändå tänka sig att pröva nu men med en liten lägre dos än det han tidigare haft under en tremånadersperiod och sedan utvärderar vi.


Risk för suicidhandling


Föreligger ingen risk i nuläget.


Risk för våldshandling


Tidigare anamnes på utåtagerande beteende vid hög stressnivå men det finns ingenting som i nuläget talar för någon ökad risk för någon våldshandling.


Åtgärd


Återinsätter tabl Sertralin men på 50 mg där vi stannar. Patienten ska ha en regelbunden telefonkontakt med kans Anders för att utvärdera insättningen. Nytt återbesök ska sättas in efter att hans skola slutat d.v.s. början eller mitten utav juni för utvärdering utav medicininsättningen.


Mitt yttrande


Det mesta är korrekt uppfattat i detta utlåtande. Ibland blandas Sertralin och Zoloft ihop med varandra men i övrigt är allt rätt. Jag vill bland annat lyfta fram detta:   "God formell och relativt god emotionell kontakt", jag hade alltså emotionell kontakt! Något andra intygsskrivande läkare har ändrat senare...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar