Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 2 maj 2012

Överläkare Helenas läkarintyg till Hovrättsförhandlingen angående förvaltarskap 2010-10-04 - 10-10-05! Många missuppfattningar av Helena!


Besök

Hos Helena, överläkare /Dok 101005 12:07 

Deltagare

Patient och undertecknad. Av oklar orsak så är inte någon från boendestödet med idag.

Kontaktorsak

Behöver ha ett läkarintyg med anledning utav förhandlingar i hovrätten vad gäller förvaltarskap. Detta begärt utav patientens jurist Anders.

Aktuellt

Den 24/9 blev Catrine kontaktad angående att patienten hade avvikit från skolan i Mellansel och åkte hem. Det uppfattades att han inte mådde bra. Catrine sektionschef för rehabmottagningen ringde upp personal på boendet som inte kände någon egentlig oro och tyckte att vi kunde avvakta till måndag den 27/9. Patienten var sedan tidigare uppsatt på en tid 29/9 men anledning utav önskemålet från jurist om ett nytt läkarintyg inför förhandling. Tiden den 29/9 flyttades således till den 27/9 och personal på boendet informerades om den nya tiden. Patienten kom dock inte på tiden den 27/9 och det framkom senare att han inte hade fått det beskedet utan kom istället den 29/9 den ursprungliga tiden. Med anledning av att undertecknad då var hemma på grund av sjukdom fick han en ny tid den 4/10 dvs dagens datum. 

Patienten vill idag framförallt ta upp och diskutera förvaltarskapet. Han tycker att det är svårt att föra en dialog med förvaltaren och tycker mer att det är förvaltaren som "bara styr". För övrigt så beskriver han att han trivdes väldigt bra den första tiden på folkhögskolan i Mellansel. Han kom dit i mars 2010 och var där hela terminen. Han blev dock väldigt besviken efter terminens slut då han inte fick betyg i de ämnen som han hade läst och upplever att han inte fick den här informationen från början. Trivdes mycket bra vad gäller den sociala tillvaron med de andra studenterna på folkhögskolan under våren. Nu i höst har har de ändrat en hel del regler och det har blivit en annan struktur på själva upplägget utav undervisningen och han tycker inte att det passar honom längre. Även de nya eleverna på skolan på höstterminen tycker han inte riktigt passar honom och trivs inte längre på skolan. I samband med att han visste att han hade en tid hos läkare så åkte han därifrån. Uppger att han egentligen inte hade för avsikt att sluta utan skulle på läkarbesöket men känner sig nu tveksam till att återgå till undervisningen i Mellansel.

Han tar vidare upp att förvaltaren drar hyra samt räkningar från de besparingar som han har på ett konto. På min fråga hur det kommer sig att han inte har aktivitetsersättning så uppger han att den inte gäller längre. Jag har inte fått någon besked om att patienten behöver ha ett nytt läkarutlåtande för utfärdande utav aktivitetsersättning men ska utfärda nu när jag vet att han behöver det. Patienten uppger att han alltid har varit positivt inställd till godmansskapet och uppger att han sökte initialt  för att "föräldrarna ville det". Han är också medveten om att han är dålig på att betala in räkningar. Han uppger vidare nu att orsaken till det här interimistiska beslutet om förvaltarskap kom i samband med att han lade mycket pengar på flickvännen som han hade. Med anledning utav hans Asperger-struktur så drog han slutsatsen att om han betalar och ger pengar till de här flickvännerna så skulle detta leda till ett förhålande.

Patienten har inte heller haft någon egentlig kontakt med kans här på rehab Anders och enligt anteckningar så har man ju lagt upp en plan där det är viktigt just med det här nätverket som finns runt omkring och i hans boende. Patienten fick ju kontakt med rehab 081013 första gången och därefter haft bara enstaka kontakter och stödet har framförallt legat i hans boende. Man har därefter från boendet inte signalerat något till psykiatrin så att några egentliga insatser har inte behövts. I mars 2010 signalerade dock boendet på grund utav att patienten hade en suicidal kommunikation via datorn och man oroade sig för hans mående. Vid detta besök framkom ingen djupare depressivitet och patienten uppgav att det var mer ett sätt att få ventilera tankegångarna men det fanns ingen egentlig suicidal avsikt. Därefter har det inte varit någon egentlig kontakt med psykiatrin förrän nu när patienten avvek från boendet i Mellansel. Vid dagens besök framkommer inte heller någon grövre psykopatologi dvs ingen djupare depression, inga psykotiska upplevelser, ingen utåtriktad eller lättväckt aggressivitet och är överlag vänlig i kontakten.

Psykisk status

Klar. Neutral grundstämning. Ingen motorisk oro. Ingen lättväckt aggressivitet. Klarar på ett bra sätt att föra en tvåvägskommunikation. Det framkommer en svårighet i att förstå signaler från omgivningen och det s k "sociala spelet" och resonerar mera utifrån sin personstruktur som han har på grund utav sitt aspergers syndrom. Inga tecken till några psykotiska symptom eller psykotiska upplevelser. Ingen suicidal kommunikation. Beskriver på ett förståeligt sätt att han blev väldigt upprörd när hans förvaltare gav bort patientens katt med anledning av att den inte sköttes väl. Patienten ville vara med i att besluta var katten skulle hamna någonstans men uppger själv att han inte fick möjlighet till detta. 

Bedömning

Ung man med Aspergerssyndrom som har mycket stöttning via boendepersonal. Har varit aktuell för vuxenpsykiatrin sedan 081013 och haft en mild antidepressiv ångestdämpande medicinering i form utav tabl Sertralin 50 mg, 1 tablett dagligen. Har också en marginell mental retardation. Under denna tid framförallt skötts utav boendet. Har inte varit aktuell för psykiatrin mer än vid två tillfällen och vid dessa tillfällen har det inte uppdagats  någon grövre psykopatologi men patienten har en personstruktur som vid Asperger och vid förändringar och yttre stressande faktorer så blir tillvaron tyngre för honom. Men vid dagens besök noteras ingen djupare depressivitet, inga psykotiska upplevelser och ingen lättväckt aggressivitet utan är mjuk och vänlig i kontakten.

Risk för suicidhandling

P g a att patienten har Aspergers syndrom och en svårighet i att förstå signaler från omgivningen så kan missförstånd uppträda som gör patienten nedstämd och kanske i ett visst läge finns en risk för suicid. Vid dagens besök i gott skick trots att han nu ska upp  i hovrätten för att förhandla om fortsatt förvaltarskap som han är mycket missnöjd med dv förvaltarskapet. Kan ändå tala väldigt balanserat runt omkring detta utan att visa några aggressiva tendenser.

Risk för våldshandling

Har tidigare funnits ett utåtagerande beteende förmodligen då i situationer där det blir svårt vad gäller kommunikation och förståelsen utav omgivningens signaler men uppvisar inga tecken till någon aggressivitet under dagens samtal. Finns dock en kronisk risk för våldshandlingar i olika situationer som patienten kan uppleva provocerande och kränkande. 

Åtgärd

Utfärdar ett nytt läkarintyg där jag inte går in på så mycket bakgrund då det ändå finns ett tidigare läkarutlåtande via Barn- och ungdomspsykiatrin för god man utan uttalar mig enbart om den tiden som vi har haft kontakt med patienten samt hans diagnoser. Detta skall skickas till patientens jurist för att användas i hovrättsförhandlingen. Skall också utfärda ett läkarintyg för ansökan om aktivitetsersättning då patienten i nuläget nu blivit av med sin aktivitetsersättning.

Mina tillrättavisningar som jag kommer kontakta Överläkare Helena om och kräva en ändring på, annars blir det en anmälan till patientnämnden:

Angående att jag "alltid varit positiv" till Godman:

Nej, jag har inte uppgett att jag alltid varit positiv till godman.. Jag uppgav att jag varit misstänksam mot godmanskap efter att ha läst boken "Män som hatar kvinnor" men att jag efter övertalning från föräldrarna och min tidigare socialpedagog Jan Öström skickade in en ansökan om god man! Detta efter försäkringar om att godman var frivilligt, att jag när som helst kunde avsäga mig det, att kommunen betalade godemannens arvode samt att jag hade sista ordet i allt och därför kunde köpa vad jag ville ändå, godemannen skulle bara förhindra tjejer från att utnyttja mig. Detta måste rättas till.

Angående att jag "är medveten om att jag är dålig på att betala räkningar":

Helena har satt orden i min mun, jag har nämligen aldrig yttrat detta.. Jag uppgav att jag aldrig betalat räkningar tidigare i hela mitt liv eftersom att jag aldrig bott själv tidigare, och mina päron skötte sånt när jag bodde hemma. När jag flyttade hemifrån efter sportlovet 2009 så skötte föräldrarna allt som rörde mina räkningar fram till dess att godemannen Håkan Gyllin började att jobba som min godeman i juli 2009. Jag har aldrig i hela mitt liv fått möjlighet att själv sköta mina räkningar och därför kan jag ha nämnt att jag inte vet hur man gör/ går tillväga. Helena har missuppfattat detta till att jag uppgett att jag är "dålig på att betala räkningar", som om jag slarvat med räkningar och fått betalningsanmärkningar! Detta har jag aldrig fått och jag har aldrig någonsin slarvat med räkningar eller misskött dessa. Jag anser att denna missuppfattning bidragit till att Hovrätten gav mig förvaltarskap eftersom att de tolkat det som att jag inte betalar mina utgifter och detta är fel. Jag ska kontakta läkaren ifråga och kräva ändring så att det korrigerade intyget kan skickas till tingsrätten när jag anöker om borttagning av förvaltarskapet till dem.. Vill läkaren inte ändra detta faktafel så blir det en anmälan till patientnämnden.

Angående "mina flickvänner":

Nej, de var inte mina flickvänner och vi var inte tillsammans.. Jag la heller inte mycket pengar på tjejerna ifråga.. Tjejerna var kompisar på sin höjd.. Snygga och attraktiva kompisar som jag försökte att imponera på genom att ge dem gåvor och pengar. Jag trodde inte att jag skulle få till stånd en relation bara för att jag gav dem gåvor.. Jag hoppades på attd e av tacksamhet skulle återgälda mig genom att hålla de löften om vänskap, fest och dejting som de lovat mig men inte alltid höll trots att de fått pengar mot sina löften. Det rörde sig om relativt små summor eftersom det var studiebidraget på 1050kr som användes samt de ihopsparade pengar som jag fått i veckopeng och present tidigare. Inga kontopengar hörde hit. Detta bör rättas till för annars hotar en anmälan.. Kan ha bidragit till förvaltarskapet!

Angående tidigare förvaltarens bortgivande av min katt:

Katten sköttes väl!!! Jag hade haft den i över ett år och många kan intyga att den sköttes mycket väl!!! Förvaltaren omplacerade den för att han ansåg att den inte kunde bo kvar hos mig när jag pluggade på annan ort (föräldrarna matade och såg till den men ville sluta göra detta), så han gav bort den och ringde upp mig senare och berättade att han gjort det. Om jag fått som jag velat så hade katten tillfälligt lämnats till en kompis eller till min syster för att sedan ha lämnats tillbaka till mig lagomt till sommaren! Förvaltaren bröt mot föräldrabalken när han gav bort katten samt att Helena missuppfattar saker när hon påstår felaktigt att katten inte skötts väl.. Tycker inte om när någon felaktigt påstår att jag inte skött ett djur väl. Detta missförstående bör rättas till. Annars blire en anmälan till patientnämnden angående detta! Vem vet om Länsstyrelsen kan ha läst detta intyg och fått en felaktig uppfattning gällande hur jag sköter katter..

Angående Helena bedömning:

I din förra bedömning så var jag en ung man med stöd och hjälp i mitt boende men i denna är jag även en aspergare som är marginellt mentalt retarderad.. Hur kommer detta sig? Råkade du läsa några BUP-journaler eller intyg inför detta nyare utlåtande där detta benämndes? Jag föredrar det tidigare intyget där inget om asperger osv benämndes och du skulle ha skickat det till rätten och inte detta.. 

När det gäller själva diagnoserna så kan jag acceptera asperger men inte marginell mental retardation. En ny undersökning kommer att bevisa att jag inte är lindrigt utvecklingsstörd och därmed så kommer jag anmäla den eller de som först skrev ner att jag lider av marginell mental retardation.. Kommer även att kräva nya intyg där det framkommer att jag är en intelligent man som är 22 år i huvudet och inte tolv..

Helena har bara skrivit det hon läst från BUP och det får förstås att hon inte haft anledning att tvivla på dessa uppgifter. Men hennes och andras utlåtanden de senaste åren är felaktiga eftersom att de gamla intygen från BUP är felaktiga.. Att jag skulle vara retarded är som att säga att Hitler var kvinna..

Angående tidigare läkarutlåtande från BUP angående behov av god man:

Jag har inte läst detta utlåtande själv men det ska bli intressant att få läsa allt från BUP inom en snar framtid.. Kanske blir det en anmälan till patientnämnden mot de som uppenbart skrivit felaktiga saker i intyg och utlåtanden. Behovet av godman måste ju vara rent struntprat bland annat.                
1 kommentar:

  1. Läst lite mer på din blogg ... Det blir för mig mer och mer obegripligt hur någon skulle kunna få för sig att du är mentalt retarderad! Utifrån dina resonemang verkar du vara intelligentare än de flesta, och man undrar hur det har kunnat bli så fel..? På ett sätt kan jag förstå att du väljer att lägga ut journalanteckningarna, som ajg antar att det handlar om, dvs för att visa vad du blir utsatt för. Hur de som dokumenterar ditt liv gör det med så lite engagemang att det blir oviktigt om det som skrivs är sant.. Lätt att förstå att det är kränkande. Samtidigt skulle jag nog vilja ge dig rådet att inte lägga ut informationen på nätet. Det går inte att göra ogjort, och kanske kommer en tid när du önskar att di gjort annorlunda.

    SvaraRadera