Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 19 maj 2012

Läraren Ted vill ha 12k i skadestånd vilket jag tycker är för mkt, skolan går bra på IV där jag börjat efter att TC förflyttade mig!

Jag i årskurs 8!

2006-02-27 10:55 Mirsrada, läkare /Dik, 11:03

Kontaktorsak
Läkarutlåtande om vårdbidrag.

Aktuellt
Telefonsamtal  med Birgitta från försäkringskassan.

Victor fått beviljat vårdbidrag fram till december ut och mor kontaktar undertecknad kring ett nytt utlåtande. Då vi nyss påbörjat en utredning på Victor tar jag kontakt med Birgitta och informerar henne om detta

Åtgärd
Vi överensstämmer att vi avvaktar med läkarutlåtande tills utredningen är färdig.

2006-03-03 09:55 Per, psykolog /Dok, 10:39

Åtgärdstyp
Individualkontakt behandling.

Närvarande personer
Victor och undertecknad.

Aktuellt
Undertecknad möter Victor utifrån att han under veckan varit på polisförhör och efter detta varit uppstressad och mått sämre enligt föräldrarna. Syftet med dagens samtal är således att ge stödjande samtal för Victor.

Victor beskriver att han under måndagen varit på polisförhör. Han har sedan tidigare erkänt att han varit med i misshandeln av lärare Ted. (Varit med i misshandeln? Vi var inte ett gäng som misshandlade Ted.. Han höll fast mig och jag ville slå/klösa mig loss och det klassades som misshandel, tycker inte att han hade laglig rätt att hålla fast mig.) Dock är det nytt att Ted önskat 6000 i skadestånd för sår samt 6000 för sveda och värk, sammanlagt 12 000. Victor tycker att denna summa är på tok för hög och har svårt för att se konsekvenserna av sitt eget handlande.

Det Victor i första hand är upprörd över är anklagelserna kring sextrakasserier. Victor förnekar samtliga sextrakasserier och hänvisar till att andra elever gjort liknande saker. Han hänvisar också till att andra elever ibland skrattat åt Victor när han sagt saker till tjejer. Vi samtalar kring Victors önskan att hämnas på skolassistent Per som Victor är arg på. Victor har en önskan om att göra en motanmälan mot Per men föräldrarna har försökt stoppa detta. (Per var ju stor och en av de lärare som "låg" över mig i rektorsexpeditionen, jag blev ganska mosad mot golvet och det var inte skönt). Undertecknad understryker vikten av att pappa och mamma hjälper Victor.

Då undertecknad bedömer att Victor till stor del är fast i tankemönstret kring hämnd för undertecknad in samtalet på hur Victor kan lägga denna händelse bakom sig. Victor tänker att han i nuläget kan klara av att lämna detta bakom sig till sommaren om alla rättegångar är avklarade samt att anklagelserna kring sextrakasserierna är nedlagda. Han tänker sig dock att han kommer att få ett skadestånd kring misshandeln mot Ted men att han tänker att en rimlig summa kring 1000 kr. Undertecknad understryker dock vikten av att Victor för närvarande har ett bra liv och klara skolan bra där han befinner sig just nu. Victor berättar att det går bra för honom i skolan och att han har haft VG på läsförståelse prov samt att han upplevt att matten går bra.

Psykiskt status
Victor ger ett stelt kroppsspråk. Talar relativt entonigt och har ett neutralt ansiktsuttryck. Dock skiner han upp en aning när vi samtalar kring tv-spel och data-spel.

Bedömning
Undertecknad bedömer att Victor för närvarande går på en bra skola (jag förflyttades till IV där lärarna var bra men där andra elever alienerade mig), och att han får ett gott stöd för närvarande i den skolmiljö som han vistas i. Vidare bedömer undertecknad att Victor har det svårt att släppa de tidigare händelserna och att tanken på hämnd är genomgående hos Victor. Undertecknad bedömer här att Victor till stor del hakats fast på ett tvångsmässigt sätt kring dessa tankar och har svårt att släppa dem till förmån för att se det som hände utifrån de utsattas position. (Jag var ju den som blev utsatt från början, klart jag har svårt att sympatisera med en lärare som sedan griper tag i mig och inte i den andre eleven.. Jag har haft och har sympatier med den tjej som träffades av kiss-mössan! Jag saknar helt sympatier för de äckliga fjortisar som spred rykten!) Har således ett relativt egocentriskt perspektiv när det gäller konfliktsituationer. Kan dock på ett ytligare plan beskriva hur saker och ting bör vara och har således en socialt accepterad syn på hur saker och ting borde vara. Undertecknad bedömer dock inte att Victor på ett djupare plan förstår och kan känna med de som han har utsatt för våld eller ev sexuellt trakasserier. Undertecknad bedömer även att en sjukgymnastisk bedömning kring motorik är viktig för att ge en god helhets bedömning kring den utredning som ska sammanställas.

2006-03-10 09:22 Sibylla, kurator /Dok 11:11

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Aktuellt
Tel av syven Sven som undrar om utredningen är klar.

Jag upplyser att vi inte är klar än och får istället Victors höstterminsbetyg. 

Victor har G i alla ämnen utom i religionskunskap där han har VG. Victor har inget betyg i fysik som han borde fått om han klarat kursen. (Jag fick alla betyg godkända under vårterminen, vissa hade VG).

Victor fungerar bra. Han är alltid på skolan. Han är lugn och sansad. Han arbetar med läroämnen.
Jag får tel 165859 för att prata med lärarna för att undersöka om han klarat nationella proven.

Mitt yttrande: Här gick jag alltså på Individuella programmet efter att ha blivit förflyttad från Tegs Centralskola efter alla tjafs och turer där.. Syrran gick kvar på TC och tjafsen med Elin Åkerlund slutade inte för henne, de slutade för mig när jag bytte skola.. Jag förlorade dock mina gamla vänner på skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar