Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 15 maj 2012

Familjekontakt och konferens angående den konflikt som uppstod i slutet av år 2001 när den nye klassassistenten kopplade polisgrepp på mig när en annan snubbe startat ett bråk.

2001-10-12 15:00, Berit, psykolog /Dok,

Åtgärdstyp
Familjekontakt

Närvarande personer
Syster Victoria samt föräldrarna.

Aktuellt
Under första delen av samtalet vill Victoria få möjlighet att berätta om sin skolsituation. Det framgår att Victoria vid flera tillfällen känt sig utfryst av sina klasskamrater. Hon har fått höra fula ord som anspelar på hennes hudfärg samt i samband med gymnastiken fått höra att hon är äcklig vid ombyte och duschning.

Samtal om hur Victoria kan få hjälp av vuxna på skolan, något som hon tror är omöjligt eftersom klassläraren enligt Victorias erfarenhet betraktar detta som "småsaker". Vi försäkrar att detta måste tas upp på en skolkonferens om situationen inte förbättras. När det gäller kamratrelationer i klassen konstateras att en ny flicka börjat i klassen och Victoria har för avsikt att försöka få kontakt och bli kompis med henne.

Under föräldrasamtalet framkommer att Victor idag kommit i handgriplig konflikt med sin gamla antagonist som han nu annars blivit kompis med (nja, min gamla antagonist var äldre än mig, sen hade jag en kille i klassen också som jag bråkade med ibland men han var inte den snubbe som trackat mig tidigare. Förövrigt var denna kille som jag bråkade med i min dåvarande klass samma snubbe som senare orsakade konflikten på TC med mössan). Det hela slutade med att den nye klassassistenten kopplade polisgrepp på Victor och sedan tog hjälp av vaktmästaren så att två vuxna personer "satt" på Victor. Anledningen var att Victor upplevde att han återigen fick hela skulden och inte direkt var beredd att prata om saken tillsammans med den andre pojken. (Nja, den andra killen startade ett bråk och assistenten grep tag i mig och sen så förskte jag göra våldsamt motstånd så han kopplade polisgrepp på mig och tillkallade en annan person). Det var när Victor (som han tidigare fått lov att göra), ville gå undan en stund som detta utspelades. Victors reaktion var att han ansåg att klassassistenten (en annan elevs assistent), "lika gärna kunde ha strypt honom" och han var mycket ledsen då han kom hem.

I övrigt har det annars gått bra för Victor i skolan vad gäller konflikter, och han jobbar också mycket bättre under lektionerna. Att sedan något sådant inträffar gör föräldrarna mycket ledsna. Det positiva denna gång var att Victor fick sina klasskamraters stöd, eftersom de sprang till rektor och klasslärare för att berätta vad Victor utsatts för och ansåg att det var Victor som blev orättvist behandlad.

Åtgärd
Överenskommelse om att Lena på föräldrarnas önskemål tar ny kontakt med skolan för att komma överens om ny tid för skolkonferens. Detta eftersom det är angeläget att ny skolpersonal får information om det arbete som gjorts för att Victor skall få det bättre i skolan, och kännedom om de strategier som Victor och de vuxna i skolan hittils varit överens om.

2001-11-26 15:00, Berit, psykolog /Dok,

Åtgärdstyp
Konferens BUP

Närvarande personer
Föräldrarna samt rektor, skolsköterska, klasslärare och klassassistent på Östtegs skola, team Lena och undertecknad.

Aktuellt
Samtal omkring den situation där Victor känt sig kränkt av klassassistentens sätt vid ingripande i en konflikt. Betonas att den strategi som visat sig användbar när det gäller Victors tidigare utbrott har varit att lämna honom ifred en stund och låtit honom gå ifrån den jobbiga situationen vilket möjliggjort att senare kunna reda ut vad som hänt. Viktigt att även fortsättningsvis använda sig av strategier där Victors ilska inte trappas upp. Victor har mycket förtroende för en manlig fritidspersonal, och alla är överens om att det är bra om han kan gå in och hjälpa till att lösa situationer då konflikter uppstår. Även överenskommelse om att klassassistenten tillsammans med Victor skall reda ut den situation som uppstått, och föräldrarna har också önskemål om att klassassistenten skall be om ursäkt för sitt agerande.

När det gäller Victoria uttrycker skolpersonalen oro för hennes mående, och skolsköterskan berättar att Victoria nu kommer till henne och pratar kontinuerligt. Victoria och mamma har mycket konflikter hemma liksom Victoria och Victor även har konflikter på skolan. Vi är överens om att undertecknad skall träffa Victoria för att försöka förstå vad som är bekymmer för henne för att hon skall kunna få den hjälp hon behöver hemma och i skolan.

Åtgärd
Överenskommelse om att klassassistenten skall försöka reda ut den konfliktsituation som uppstod tillsammans med Victor, och att en manlig fritidspersonal som Victor har förtroende för skall gå in i eventuella nya konfliktsituationer som uppstår.

Även överenskommelse om att undertecknad skall träffa Victoria för att få en förståelse omkring vad som eventuellt bekymrar henne.

Agenten: Det var allt från BUP under mellanstadietiden och vid det sista konflikttillfället så gick jag i årskurs 5 termin 1 och var 12 år gammal. Sen var det lugnt fram tills årskurs 8 då morsan kontaktade BUP igen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar