Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 2 maj 2012

Anteckningar från kurator Catrine och Överläkare Helena angående mig 2010-09-23 till 2010-09-27!Kurator Catrine:

10-09-23 14:00 - 14:22

Aktuellt

Efter kontakt med förvaltare Håkan Gyllin framkommer stort sett samma bild. Pat. är instabil. Extra belastning för pat. är att ärendet om förvaltarskap ska prövas i början av okt i Hovrätten. Strukturen i vardagen fungerar inte sedan han kom hem från Mellansel. Förvaltaren ska kontakta SOL-teamet för att aktivera deras insats hos honom för att det ska bli en fungerande vardagsstruktur.

Åtgärd

Diskuterar ärendet med öl. Helena. Pat. har extra belastning just nu varför aggressiviteten ökar. Goda erfarenheter att SOL-teamets stöd bidrar till minska stresspåslaget.

10-09-23 17:03 - 17:11

Aktuellt

Samtal med Malin på SOL-teamet. Hon berättar att man varit hos Victor vid två tillfällen under dagen och det har fungerat bra. De känner sig inte hotade av honom. Han har sovit dåligt under två dygn och ska försöka sova igen det. Bestäms att SOL-teamet hör av sig till mig vid behov under morgondagen.

Åtgärd

Victor erbjuds en tid Mån.27/9 kl. 14 hos sin pal Helena Granberg

Överläkare Helena:

100927 14:14 - 14:18

Aktuellt

Pat har ej kommit till dagens besök. Soc stödteamet är informerad om tiden idag. Vid dialog som Catrine hade med Soc stödteamet så framkom att de ev tyckte att det nog skulle ha en mer stressande inverkan på patienten i nuläget då han oroar sig för förhandlingarna om förvaltarskap som pat är mycket negativ inställd till. De hade innan helgen ingen eg oro för patienten vg de signaler som omgivningen skickade till mottagningen.

Bedömning

Viktigt att personal följer med om de har möjlighet.

Åtgärd

Sol-teamet informerar pat. om tiden för läkarbesök.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar