Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 21 maj 2012

Anmälan till er mot Överförmyndaren pga att denne inte anmärkte mot ex-förvaltare Håkan Gyllin i detta ärende: Min tidigare förvaltare Håkan Gyllin överskred sina befogenheter vid flera tillfällen!

Hejsan, mitt namn är Victor Nygren och jag översänder detta mejl till er på Länsstyrelsen då jag menar att Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren har misskött sitt uppdrag som inte har ANMÄRKT mot Håkan GYllin, min tidigare förvaltare och god man, när han begått de övertramp som behandlas under denna text! Jag menar att det är överförmyndarens skyldighet att anmärka mot en förvaltare eller god man som överskrider sina befogenheter, ger bort huvudmannens egendom, säljer huvudmannens husdjur, förtalar huvudmannen, begår hemfridsbrott och olovligt brukande, snackar skit till läkare om huvudmannen samt som hånar huvudmannen med nedlåtande ord och snack.. 

Överförmyndaren och överförmyndarnämnden gör inte ett skit och all kritik man riktar mot en förvaltare tas antingen inte upp eller så kommer de alltid fram till att inget fel har begåtts då de ber om dennes yttrande och sen går till hundra procent efter det, utan att fråga huvudmannen om hans synpunkter på det förvaltaren påstår.

Överförmyndaren har inte anmärkt mot Håkan Gyllin när han utsatt mig som huvudman för massa övergrepp.. Därför kräver jag att Överförmyndaren ställs till svars för detta så att han/hon lär sig att ta förvaltare om öronen nästa gång man riktar kritik mot dem... Det är inte trevligt när förvaltare fritt kan köra över sina huvudmän och trampa dem på tårna utan konsekvenser! Jag anser att Överförmyndaren bör gå in i enskilda fall och trampa förvaltaren på tårna när denne agerar maktfullkomligt gentemot huvudmannen. 

Mvh Victor Nygren.
 Läs texten nedanför så ser ni vad allt handlar om!

Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man?

Förklaring gällande att Håkan Gyllin skulle ha lurat mig angående TVn: 

Angående Godemannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren,

Angående nästa ärende som då härrör min första katt!

Tredje ärendet angående läkarintyg skrivet i november 2010:

Gällande det sista ärendet angående min Dobermannvalp!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar