Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 18 maj 2012

Orättvis behandling från skolan och rykten från sjuorna på apberget om mig och min syster gör att det blir utageranden både i hemmet och på skolan, psykiatrin förstår ju inte grunderna till mitt agerande och dömmer mig felaktigt.


2005-12-22 15:47 Patrik, läkare /Dok 16:12

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Uppgiftslämnare
Mamma Anna Nygren

Kontaktorsak
Uppföljning av gårdagens händelser.

Aktuellt
Mamman berättar att det sedan igår kväll lugnat ner sig kring Victor. Han har ätit och sovit bra. Idag finns inget av det utåtagerande beteendet som han visat på sista tiden. Planerat är att de ska på besök hos Sibylla 9/1, och om det skulle krisa innan dess kommer de vb att höra av sig till BUP.

2005-12-23 11:06 Sibylla, kurator /Dok, 11:13

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Uppgiftslämnare
Moder Anna

Aktuellt
Tel till moder enligt överenskommelse i onsdag.

Moder Anna berättar att Victor lugnat ner sig sedan i går. Han äter och har sovit bra. Modern gav honom en tablett stesolid onsdagskväll, en halv tablett i går morse.
Modern berättar att Victor har fått öka dosen zoloft med en halv tablett enligt överenskommelse med DR Perris.

Enligt modern blir syster Victoria retad för Victors beteende i skolan.
Jag erbjuder hembesök av undertecknad och psykolog Per Höglund men modern avböjer eftersom Victor lygnat ner sig.
Familjen har tid reserverad 9 januari sedan tidigare.

2006-01-09 08:55 Sibylla, kurator /Dok, 12:04

Åtgärdstyp
Hembesök

Närvarande personer
Victor samt föräldrarna Anna och Gösta Nygren. Psykolog Per Höglund (han är rätt känd, därför jag skriver hela namnet.. Har inget emot honom) och undertecknad.

Aktuellt
Modern ringer och önskar hembesök istället för mottagningsbesök eftersom hon inte tror att Victor kommer till BUP.

Föräldrarna och Victor har varit på en skolkonferens idag och där beslutades att den person som varit med Victor före jul ska finnas i klassen och i korridorerna (dvs, han ska inte gå två meter bakom mig som en svans). Victor upplevde att assistenten/ läraren punktbevakade honom och blev mycket irriterad över insatsen. Victor anser att de är orättvist att endast han skulle bevakas. Victor anser att han blivit retad och att det var en reaktion på detta som gjorde att han kastade "kiss" i korridoren. Victor uppmanade den lärare som sedan höll fast honom att släppa och när den personen inte gjorde det klöste Victor honom. Victor tror inte att han kunnat behärska sig i den situationen om han skulle ha velat.

Victor vidkänner att han slagit fadern tidigare när fadern försökt stoppa honom. Victor berättar att han skulle få utbrott om föräldrarna hindrar honom att använda datorn i den utsträckning som han önskar.

Modern berättar att julhelgen varit bra och att Victor och Victoria samspelat bra. Det har inte varit några utbrott i hemmet.

Victor beskriver att han och Victoria blir sexuellt trakasserade på nätet. (Apberget) Victor kan inte låta bli att svara på trakasserierna som därvid trappas upp. Detta oberoende om att det är två till tre år yngre flickor och pojkar som skriver om honom. (Antagligen, sjuorna som spred rykten om oss var tre år yngre men gick två klasser under oss.. Vi gick på samma skola och de orsakade mycket skit för oss! Hade vi fått gå med vår åldersgrupp som föddes 1989 så hade jag inte gått kvar på skolan nu när sjuorna började där, men tyvärr så gick vi med folk födda 1990). Victor är övertygad om att han har ett rykte om sig att vara "äcklig och vidrig". Det tror han beror på att han visat magen. Han uppger att alla i skolan tycker att han är äcklig och vidrig. Andra ungdomar/ flickor från en annan skola har däremot en annan bild av honom.

Victor har en idé att man måste ta hämnd för allt som riktas mot honom. Han kan inte redovisa för andra sätt att hantera en konfliktsituation. Detta innebär att han ägnar tid att kontrollera och bemöta vad ungdomar skriver om honom och vad han tror sägs om honom. Victor berättar att han blir retad för att han är mörkhyad.

Victor har ingen kontakt med jämnåriga på kvällarna. Vid fråga kan inte Victor berätta hur man tar kontakt med flickor som man är intresserad av.

Samspel
Victor berättar gränslöst till behandlare i närvaro av föräldrarna om sin situation.

Bedömning
16-årig tvillingpojke som har ett gränslöst berättande om utsatthet och eget beteende utan affekter. Han beskriver ett sexuellt gränslöst beteende i skolan. Hans beskrivning av de senaste händelsernas aggresiva utbrott kan tyda på att han har dålig impulskontroll vilket bör utredas närmare. Han har svårt att se helheten i sitt handlande utan fastnar på rättvisenivå och svårt att förutsätta konsekvenser.
Han har svårt med sociala samspelsregler.
Undertecknad uppfattar honom ensam och isolerad. Han har ingen klar bild om hur man tar kontakt.

Känslomässigt upplevs han som ung när man samtalar med honom.

Mitt yttrande: "Gällande tjejer kanske, jag kunde visst ta kontakt med killar och jag hade flera kompisar, men alla som gick på TC svek mig efter incidenten med mössan, fanns dock andra personer som gick på andra skolor som jag umgicks med så som tidigare elever på TC eller folk från friidrotten eller lägervistelserna på Tonårsbibelskolan..)

Åtgärd
Fortsatt kontakt med psykolog Per för att motivera för utredning med frågeställning Aspergers?
Känslomässig mognad? Varför har han ett sexuellt utagerande beteende? Impulskontroll?

Mitt yttrande: "Jag hade inget sexuellt utagerande beteende..."

2006-01-13 14:58 Anders, läkare /Dok, 16:11

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Närvarande personer
Mor resp soc.

Aktuellt
Tel. först från Kristina Lidström Nordin tel : 16. 10. 66 som vill ha Victor LPT-bedömd eftersom allt gått överstyr efter en konfrontation på skolan med elever och lärare ang hans sexuella trakasserier. Slagit sönder hemma och varit hotfull.

Min rättelse: "Det hölls ett möte angående de påstådda sexuella trakasserierna vid vilket jag, min syster (som också var utsatt för fjortisarnas rykten), Elin Åkerlund och kanske två vänner, rektorer och skulkurator närvarade. Detta möte skulle lösa konflikterna mellan mig och min syster å den ena sidan och fjortisbrudarna med Elin Åkerlund i spetsen på den andra.. Men mötet utmynnade i skrik och hotelser mellan alla eleverna på mötet och även skolkurator och rektor blev emotsagda då det var tydligt att de var partiska med Elin Åkerlund och hennes gäng och förde en anklagande attityd gentemot mig och min syster.. De tilltalade oss på ett sätt som om vi var skyldiga till allt det som Åkerlund påstod och sen ville de att vi skulle be henne och hennes gäng om förlåtelse i praktiken.. Detta kunde de glömma och jag minns att både jag och min syster lämnade samtalet efter en hel del glåpord mellan alla närvarande.

Kristina är ju sjuk som tror på dessa rykten utan bevis.. Samtalet handlade om att få slut på de sexuella trakasserier som jag aldrig begått, självklart så gick det överstyr när jag och syrran kände att vi blev anklagade för skit under mötet.. Och när man då kommer hem så visar man föräldrarna precis hur upprörd man var över rektorernas och kuratorns agerande på skolan, inget fel med det? Felet var ju skolans agerande gentemot mig och min syster där de dömde oss till förmån för Elin och co`s lögner.

Att Kristina ville ha mig LPT-bedömd utifrån min berättigade ilska efter att ha blivit felaktigt anklagad på skolan är helt sjukt. Hon måste lära sig att inte tro blint på skolans uppgifter.. Hon måste kontakta den andra parten och höra deras version också!! Det är en fientlig handling att begära LPT för detta så hennes fulla namn publiceras".

Ringer mor som uppger att han är hos mormor och morfar och är lugn f.n.
Har svarat bra på Stesolidtabletterna hon fick i påse här tidigare.

Åtgärd
Då detta tycks vara en Aspergerproblematik synes det kontraindicerat att försöka flytta honom ur hans invanda miljö.
Konfrontativt förhållningssätt är ju då också kontraindicerat.
Mor håller med  och jag föreslår att hon ökar Zoloftmedicinen till 2 tabl. dagligen. Är tacksam för att få lite mera Stesolid att ta till v.b.
Sibylla och Per jobbar vidare.

Recept
Stesolid tabl, 10 mg, 25 st, 1-3 v.b dagligen på recept skickat till EDI.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar