Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 17 maj 2012

Konflikter mellan mig och syrran i hemmet angående datorerna är huvudämnet under samtalet på BUP, senare är det medicinuppföljning angående mina tvångstankar.2005-06-13 13:00 Berit, psykolog /Dok, 14:16

Åtgärdstyp
Familjekontakt behandling

Närvarande personer
Victoria, Victor, föräldrarna Anna och Gösta samt undertecknad.

Aktuellt
Vid tidigare familjesamtal med Victor och hans föräldrar aktualiserades det omfattande konflikter som ofta uppstår mellan syskonen vilket är fokus för dagens samtal.

Av samtalet framgår att de flesta konflikter har sin grund i datoranvändandet. Syskonen har tillgång till två datorer, en ny och en lite äldre och är ofta oense om användningen av dessa. Victor anser att han behöver den nya för sitt spelande, medan Victoria behöver den för att det saknas ett bra fotoprogram på den äldre.

Enligt fadern går teknikaliteterna att lösa men datorerna är båda uppkopplade mot internet och om något går snett kan Victor stänga av allt för att starta upp även om Victoria är mitt i ett fotojobb där det även hänt att allt material gått förlorat.

Rättelse: "Nej, det handlade inte om internet.. Bägge datorerna var kopplade till samma "utökade" eluttag och när den nya datorn blev knäpp och hakade upp sig p g a olika saker så stängde jag av strömmen för att få igång den igen, detta ledde då olyckligtvis till att även den äldre datorn som syrran satt vid stängdes ner och om hon var uppe i ett fottoarbete så saboterades det.. Jag var väl dålig på att ta hänsyn till henne och brydde mig bara om att det jag höll på med skulle funka.."

Syskonen säger sig inte vara beredda till kompromisser och föräldrarna beskriver hur konflikterna ofta utmynnar i handgripligheter mellan syskonen. Föräldrarna beskriver att framför allt Victor blir utagerande och då fadern i olika situationer försökt gå emellan har han fått ta emot slag. De beskriver också att Victor i sådana situationer kan gå lös på inredningen. Föräldrarna säger sig nu vara rädda att lämna barnen själva utifrån vad som skulle kunna inträffa.

Rättelse: "Jag tycker inte att föräldrarna har varit juste här.. Visst, jag erkänner att det oftast var jag som orsakade bråken i och med att jag vägrade att lämna den nyare datorn. Syrran var den som gick till utagerande först och främst men det var ju på grund utav att jag aldrig ville lämna den nyare datorn och att hon aldrig fick sitta vid den förutom när föräldrarna tvingade mig att lämna den. Men jag vill tydliggöra att det knappast var enbart jag själv som var utagerande och våldsam..

När jag och min syster bråkade så var bägge utagerande! Syrran hade för vana att klösas med sina långa kattklo-naglar samt att försöka bita mig och för att förhindra detta (fick ofta många nypmärken och klössår), så grep jag i princip alltid tag i hennes långa hår och tryckte ner hennes huvud så att hon inte skulle kunna bita mig. Sparkar och slag förekom men det handlade oftast om att hon försökte bita mig samt klöste och nöp mig medans jag försökte stoppa henne genom att slita henne i håret.

Mamma var i praktiken alltid på syrrans sida eftersom att hon ansåg att det var syrrans tur att använda den nyare datorn, detta gjorde mig förbannad och därför så kunde det leda till att jag slog sönder saker istället för att ge sig på min mor, något jag egentligen ville men lyckades avhålla mig ifrån. Morsan backade även syrran i bråken och jag såg det som ett fientligt ställningstagande så det är klart att jag blev arg på henne då. Morsan har alltid varit klen och vågade aldrig ingripa när jag och syrran bråkade, därför blev det istället farsan som ingrep ibland!

Naturligtvis blev det då handgripligheter mellan mig och honom. Av någon anledning så backade de syrran för att hon ansågs vara i underläge som tjej, trots att hon aldrig har varit en mesig svennetjej utan kan bli riktigt vild! Somsagt, tycker det var och är orättvist av föräldrarna att ge mig den större skulden till våldsamheterna eftersom att syrran ofta startade våldet.. Även om det berodde på att jag aldrig ville lämna den nya datorn.."

Då vi samtalar omkring alternativa förhållningssätt att kommunicera (i stället för att bråka och slåss), och hur syskonen skall kunna visa hänsyn mot varandra har varken Victor eller Victoria några tankar på att deras sätt att relatera går att förändra. Båda utgår från sitt eget perspektiv och tycker att den andra kan ändra sig.

Utöver detta framgår att framför allt Victor inte har för avsikt att acceptera föräldrarnas gränser för hur länge barnen tillåts sitta framför datorn. Medan föräldrarna sätter en definitiv gräns vid 24:00 på vardagar menar Victor att han under sommarlovet skall ha möjlighet att sitta minst till 02:00. Enligt Victor är detta inte förhandlingsbart och något som han inte har för avsikt att diskutera.

Föräldrarna i sin tur vågar inte konkret stänga av datorn eftersom de är rädda för vad Victor skulle kunna ta sig till.

Ytterligare en svårighet är att Victor efter skolavslutningen fått examensbilder från en kompis som han gick tillsammans med på förskolan vilket har lett till att han åter har hakat upp sig på att han inte fått möjlighet att följa sin åldersgrupp genom skolan.

Föräldrarna menar att det största problemet i familjen är Victors okontrollerade ilska och att de alltid känner sig osäkra på vad som skall hända.

Min åsikt: "Victorias okontrollerade ilska var väl lika illa, herregud.."

Undertecknad aktualiserar tidigare samtal med Victoria och att de då framkom att hon tänker på att hon inte vill leva. Victoria vill inte prata om detta då Victor är närvarande varför Victoria och undertecknad lämnar rummet för en stund.

Samspel
Familjemedlemmarna har stora svårigheter att kommunicera med varandra. Syskonen höjer snabbt rösten mot varandra och lyssnar inte på vad den andra vill ha sagt. Föräldrarna förhåller sig mestadels tysta i bakgrunden och blir genast emotsagda då de yttrar sig. Både Victor och Victoria uttrycker att de vill hämnas för olika oförrätter. Föräldrarna uttrycker en rädsla och oro för vad som kan hända i familjen.

Bedömning
Dagens samtal tydliggör en mycket konfliktfylld familjesituation där familjemedlemmarna har stora svårigheter att kommunicera med varandra. Båda syskonen har svårigheter att se andra perspektiv än sina egna och har ingen förståelse/respekt för de gränser föräldrarna försöker sätta. Föräldrarna uttrycker en rädsla för att en katastrof skall inträffa där någon familjemedlem kommer till skada.

Samtalet visar att Victor inte har för avsikt att förändra sitt sätt att tänka omkring datoranvändande och även hans tidigare fixering omkring att han inte fått följa sin åldersgrupp och därför skall hämnas på sina föräldrar har återkommit.

Utifrån de svårigheter som tydliggörs i familjesamtalet bedöms FFT som en alternativ möjlig behandlingsmetod för hela familjen.

Åtgärd
Uppföljande samtal 05-08-22 enligt tidigare överenskommelse.

2005-07-05 11:17 Anna-Rosa, läkare /Dok 11:22

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Uppgiftslämnare
Pappa Gösta

Kontaktorsak
Tidigare önskat öka med dos

Aktuellt
Ringer upp fam då de via Berit haft funderingar på att öka med dos.
Victor hade en tid efter skolavslutningen återfallit i sitt rigida tänkande och svårigheter att finna sig i alternativa sätt att tänka/fundera.
Enligt Gösta har detta åter blivit bättre och medicin ökning är ej längre aktuell.

Bedömning
Kvarstår på samma dos. Lätt att fastna i rigida tanke/beteende mönster. Bättre efter insatt zoloft vad gällande fixering och konflikter. Viss försämring tid efter skolavslutningen nu åter förbättrad.

Åtgärd
Ny kontakt vb.

2005-08-26 13:39 Anna-Rosa, läkare /Dok, 13:46

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Uppgiftslämnare
Pappa

Kontaktorsak
Medicinuppföljning

Aktuellt
Victor är stabil och fungerar bra tycker pappa. Efter lägervistelse slarvat med medicinen och börjat återfalla i sitt rigida tänkande. Då han nu åter tagit medicinen regelbundet upplever pappa att Victor åter fungerar bra.

Bedömning
Kvarstår på tabl Zoloft då god effekt. Föräldrarna önskar undvika medicinuppföljningsbesök då det genast sätter igång diskussioner mellan dem och Victor. Ställningstagande till utsättning först under våren.

Åtgärd
Telefonuppföljningsgrunder november månad.

Recept
Zoloft filmdrag tabl, 50 mg, 3x28 st, 1x1, 28 dagar, 1 ggr

2005-12-09 11:24 Anna-Rosa, läkare /Dok, 11:35

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Uppgiftslämnare
Mamma Anna

KOntaktorsak
Medicinuppföljning

Aktuellt
Victor är skoltrött och ligger efter i undervisningen.
Nu prao på ICA butik och extra skolundervisning för att komma ikapp.
EVK inplanerad. Enligt Anna start svårigheter förslag finns på att Victor behöver ngn i skolsit som hjälper honom igång.
När han är sur på föräldrarna tar han inte sina insulinsprutor. B-sockret är mkt ojämt enligt Anna.
Anligt Anna svårt för dem som föräldrar att klara av att prova att öka med dosen då Victor enligt Anna skulle vägra.

Bedömning
Mycket rigid och tvångsmässig pojke med relationssvårigheter. Många neuvropsykiatriska drag.
Fortsätter med zoloft.

Åtgärd
Ny telefonkontakt i början av året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar