Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 15 maj 2012

Familjekontakt och föräldrakontakt i början av år 2001 på BUP angående problemen på skolan med mobbning osv.

2000-12-18 16:00, Berit, psykolog /Dok, 17:00

Åtgärdstyp
Familjekontakt

Närvarande personer
Victor, systern Victoria samt föräldrarna.

Aktuellt
Victor berättar om sin besvikelse över hur han behandlas på skolan. Menar att han blir mobbad av äldre pojkar som bl a kallar honom "Tiger" och tycker att han skall åka tillbaka till djungeln. Tycker också att han blir orättvist behandlad av lärare och att han inte längre vill anstränga sig för att inte bråka.

Samtal omkring hur viktigt det är att de vuxna tar tag i de äldre pojkarna som retas, men också omkring hur det kan bli för Victor om han inte försöker ta kontroll över sin ilska och aggresivitet. Victor kan så småningom tycka att det är OK att återigen försöka anstränga sig för att undvika konflikter med klaskamrater, men menar att han inte klarar detta i relation till dem som retas mest.

I enrum uttrycker föräldrarna att de är mycket nöjda med att Lena deltog i skolkonferensen och att de känner sig förvissade om att hon kan ge en god bild över hur Victor har det i skolan.

Åtgärd
Överenskommelse om föräldrasamtal 01-01-19 där Lena berättar om sitt besök.

2001-01-19 13:00 Berit, psykolog /Dok

Åtgärdstyp
Föräldrakontakt

Närvarande personer
Föräldrarna Anna och Gösta, team Lena och undertecknad.

Aktuellt
Lena berättar om besöket i Victors klass. Berättar först om hur det var på slöjden. Victor störde inte lektionen på något sätt, men gjorde inte heller något av egen kraft utan behövde puttas på. Slöjdläraren hade berättat att han brukade komma igång bättre för det mesta.

I klassrumssituationen hade Victor svårt att vänta på sin tur och ropade därför upprepade gånger på fröken. Lena menar att detta gav ett intryck av att Victor är yngre/omognare än de andra i klassen.
Föräldrarna kan känna igen detta och att Victor ibland använder "bäbisspråk" (för att likna sin bästis som har ett outvecklat språk) men Lena berättar att Victor inte använde detta språk i klassrummet. Berättar att fröken bedömer Victor som normalbegåvad. Föräldrarna menar att Victor har det lättare än Victoria, något de tycker sig märka vid läxläsningen.

Lena uppfattade också att fröken hade en fungerande arbetsordning, men att det uppstod konflikt då Victor ville byta bänk med en annan som inte gick med på detta och inte kunde tänka sig det alternativ som fröken erbjöd. Pappa menar att det alltid är svårt att få Victor att ändra sig och att man behöver ligga steget före hela tiden. Berättar att de ibland mutar Victor för att motivera honom till förändring, men upplever att han inte längre är lika tvångsmässig som han varit. 

Lena berättar att fröken upplevt att situationen förbättrats efter jul, något som föräldrarna kan hålla med om. Victor kommer bra överens med den resursperson som klassen fått (det var inte min assistent, en annan person i klassen hade assistent, men han hjälpte ju hela klassen som en extralärare), och har också berättat hemma att han fått beröm av fröken. Föräldrarna berättar att Victoria också funnit fröken Eva.

Föräldrarna beskriver att Victor fortfarande utsätts för trakasserier på skolan och att det är speciellt en pojke som är på Victor. Berättar att denne pojke häromdagen ropade "alle man på Victor" när de lekte vid snöhögen på skolan. (Killen gick i 6an när jag gick i fyran tror jag, han var en stor kille och känd som skolans värsting.. Alla yngre var rädda för honom, särskilt på herre man på täpan- kullen).

Samarbetet mellan skola/föräldrar betonas och att det är viktigt att skolan har förtroende för föräldrarna och tvärtom. Lena berättar också att hon av rektor informerats om att skolan gjort en SOC. anmälan, något som är viktigt att både skolan och föräldrar kan lägga bakom sig.

Inför skolkonferensen har föräldrarna en önskan om att prata omkring hur skolan skall få slut på bråket på rasterna, hur man kan få bättre framförhållning när det gäller att förbereda Victor på förändringar, hur han kan få bättre hjälp att komma igång och hålla kvar fokus på arbetsuppgifter samt att få igång ett kontinuerligt fungerande samarbete där kontakt inte endast tas utifrån att något dåligt har hänt.

Åtgärd
Tid för skolkonferens 01-02-01.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar