Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 3 april 2012

Yttrande till Tingsrätten över Överförmyndarnämndens yttrande gällande att de vägrar att utreda min tidigare förvaltare, skrevs efter föreläggande från Tingsrätten! (Januari 2012):Yttrande över Överförmyndarnämndens yttrande:

Som Överförmyndarnämnden skriver i sitt yttrande så har de tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare under tiden som de jobbar. Samtliga brott som jag anklagar min tidigare förvaltae Håkan Gyllin för att ha begått har skett under tiden som han arbetade som min förvaltare och således stod under Överförmyndarnämndens tillsyn.

Nämnden nämner vidare att de haft tillsyn över Håkan under tiden som han jobbade som min förvaltare samt att han lämnat in papper på räkningar med mera utan anmärkning.. Här menar jag att de i så fall brustit i sin tillsyn med tanke på att Håkan har kunnat bryta mot både brottsbalken och föräldrabalken..

Katten, dobermannen, förtal, avtalsbrott, han har brustit i sitt förtroendeuppdrag, egenmäktigt förfarande, hemfridsbrott och olovligt brukande!

Har han rätt att begå brotten hemfridsbrott, olovligt brukande eller egenmäktigt förfarande? Polisen vill ju inte gå vidare med dessa brott då de menar att han som tjänsteman agerat under myndighetsutövning och därmed haft rätt till detta. Att han agerat i mitt bästa intresse! Jag håller ju inte med..

Gällande föräldrabalkens brott så utreds inte dessa av polis och Överförmyndarnämnden ska enligt Umeå kommuns hemsida vara den myndighet som ser till att föräldrabalken följs av deras utnämnda förmyndare, gode män och förvaltare. Därför är det inte mer än rätt att de utför en tillsyn över ex-förvaltaren Håkan Gyllin om ifall han brutit mot reglerna i föräldrabalken. Brottsbalken kanske inte är på deras bord men om en förvaltare misstänks för brott mot brottsbalken så finns det anledning att anse att han misskött sitt jobb som förvaltare, och då är det i allra högsta grad på Överförmyndarnämndens bord.

Sist men inte minst så påstår Överförmyndarnämnden att de inte har behörighet att pröva det som ansökan avser. Inte? Vilka är det då som prövar brott mot föräldrabalken och brottsbalken som en förvaltare/tjänsteman kan ha begått? Det är inte polisen eller åklagare.. Och jag har mot min vilja blivit satt under förvaltarskap så det är helsjukt om jag ska behöva gambla om 50 000 skr för att få prövat om hans agerande brutit mot lagen! Här syftar jag på att inleda ett enskilt åtal mot Håkan Gyllin, det är inte gratis om jag förlorar och jag kan bli tvungen att betala hans advokat och hela rättegången.. Så ska det inte behöva vara när han har utsatt mig för kränkning och eventuellt brott mot lagen i sin roll som förvaltare/diktator över min egendom/ekonomi.

MVH Victor Nygren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar