Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 26 april 2012

Yttrande om förarbevis för moped klass 1: Läkaren Lars Nygren skickade tidigare in ett läkarintyg mot min vilja (utan att jag gått till honom, min kontakt på rehab gick till honom efter att förvaltaren gått till denne), där han vill ta ifrån mig mitt förarbevis för moped klass 1 med psykisk ohälsa som grund! Han ville även ge mig ett utökat förvaltarskap med samma grunder!! (2011-2012)


Mitt yttrande:

Hej! Jag har varit väl medveten om att mitt förarbevis för moped klass 1 är under utredning efter en anmälan från Polisen i samband med en handräckning den 22/7 2011. Jag förstår mycket väl att polisen ifrågasatt min lämplighet att inneha förarbeviset med tanke på handräckningarna under vårterminen. Här bör då nämnas att jag inte varit på något LPT sedan i slutet av juli månad. LPT:n varade bara i tre till fyra dagar. Tidigare i februari var jag inlagd i två veckor efter hot mot min tidigare förvaltare men det var den längsta tiden jag suttit intagen på psykiatrin. Det bör då tilläggas att det fanns grund för hoten då min tidigare förvaltare (han var tidigare god man) ansökte om förvaltarskapet och skrev lögner om att jag ville "köpa sex i Tysklandför alla mina pengar ifall inte ett förvaltarskap skulle anordnas" i ansökan så att han fick igenom det, och jag ville bli av med godmansskapet och inte få ett ännu värre förvaltarskap. Han sa även att jag inte kunde samarbeta när det var han som inte gick att samarbeta med och han hade snott och gett bort min katt och mycket annat.

Hoten kom inte från igenstans, jag hotar inte folk utan en anledning. Jag har inte hotat någon sen dess och det var i februari, detta eftersom jag inte vill bli intagen på LPT igen. Att jag blev intagen under sommaren enligt LPT under några dagar vid två tillfällen var inte för att jag hotat någon utan för att jag försökt att begå självmord med hjälp av tabletter (gillar inte livet under förvaltarskap) och då tog de in mig i några dagar. Den 22 handlade det om att jag i vredesutbrott (en tjej fick igenom ett besöksförbud på falska grunder) slog sönder egna prylar i min lägenhet efter att polisen beslagtog min mobiltelefon i bevissyfte då jag misstänktes ha ringt och smsat tjejen trots förbudet.

Gällande min diabetes och synen så vill jag framhäva att jag för två veckor sedan kontrollerade synen och att läkaren ifråga sa att den var väldigt bra och att han därför skulle rekomendera fortsatt mopedkörning.

Det står i eran försändelse att "Du har förelagts att lämna intyg, vilket du har inkommit med".

Detta stämmer inte! Eran försändelse om att jag skulle ordna fram ett läkarintyg från en specialistläkare inom psykiatrin kom hem till min nuvarande förvaltare Robert Marklund. Han ska sedan ha kontaktat min kontakt på psykiatrin som fixat fram läkaren Lars Nygren, en läkare som jag ogillat sedan första dagen vi möttes den 7 juni 2011 och som sagt att jag är "dum i huvudet på ren svenska" i mitt ansikte inför min kontakt på psykiatrin samt min socialpedagog gällande att jag inte kunde "förstå att förvaltarskapet är mitt eget fel". Han har även kallat mig "psykiskt störd" i mitt ansikte inför dem samt skrivit ett intyg till Försäkringskassan som är allt annat än korrekt..

Jag menar att den här läkaren inte var mitt val, att jag inte gick till honom och att min förvaltare har gått bakom min rygg och tillsammans med kontakten på psykiatrin ordnat fram en fientlig läkare som jag redan tidigare haft en konflikt med!! På ett möte där jag, läkaren, socialpedagogen och psykiatrikern närvarade i det här ärendet så sa läkaren bara att "Jag kommer att skicka in ett intyg till Transportstyrelsen där jag rekomenderar dem att ta ifrån dig ditt förarbevis" samt att "Jag kommer även att rekomendera Tingsrätten till att ge dig ett totalt förvaltarskap". På detta möte nämnde han även ovan nämnda förolämpningar och förtal. Jag sa tydligt ifrån att han inte hade min tilåtelse att skicka in intyget och att jag ville ordna fram ett intyg från en opartisk läkare men han hånade mig och sa att han var "min läkare" baserat på att jag träffat honom fyra gånger sedan början av Juni.. I början var det för att ordna fram Aktivitetsersättning från FK, något som omprövas varje sommar men sen så blev det honom jag träffade även när det gällde antidepressiv medicin. Han är inte min läkare och jag vill inte ha med honom att göra igen någonsin! Min förvaltare har enligt mig misskött sin uppgift och jag menar att jag aldrig godkände att Lars Nygren skulle skicka in det intyg som han skickade in. Jag vill därför be om att hans intyg ogiltigförklaras och att jag får uppskov så att jag kan leta rätt på en opartisk läkare som inte beslutat om intygets innehåll redan innan det skrivits. Lars Nygren sa redan innan mötet att han skulle försöka få er att ta ifrån mig mitt förarbevis och det är inte okej. Min förvaltare har varken värnat min rätt eller sörjt för min person när det gäller detta och kan i det närmaste anses vara en medlöpare i läkarens onda plan att ta ifrån mig mitt förarbevis.

Bemötande av Lars Nygrens läkarintyg vilket utgör grunderna för att återkalla mitt förarbevis för moped klass 1:

Det stämmer att jag under vårterminen år 2011 inkommit på Psykiatriska avd 1 i Umeå efter olika händelser, bl.a. hot mot ex-förvaltaren i februari, självmordsförsök den 15 juni och vredesutbrott och bärsärkagång på de egna sakerna i min lägenhet den 22 juli. Det som inte stämmer är att jag kommit in pga aggressivitet och hotfullhet i det verkliga livet. Hoten var indirekta skrivna hon på Facebook samt på forumet Flashback och sändes inte direkt till ex-förvaltaren, dessutom så var de baserade på "ifall han gör mig pank" så de var aldrig särskilt aktuella. De skrevs först i samband med beskedet om att jag fick förvaltarskapet fastslaget av Hovrätten och ska ses ur den synvinkeln. Självmordsförsöket berodde på att jag mådde dåligt psykiskt men det berodde i sin tur på att jag var satt under förvaltarskap, fick massa okynnesanmälningar riktade mot mig av en brud samt fick egna anmälningar till polisen nedlagda i olika ärenden. Denna "psykiska ohälsa" har på intet sätt påverkat min förmåga att framföra moped ute i trafiken (jag har en automatväxlad och en sex-växlad som jag köpte i Maj).

Vad gäller hotelserna på internet som Lars Nygren skriver om så är det struntprat! Jag har enbart hotat min ex-förvaltare i februari men aldrig någon annan! Det fanns en stor tråd på nätforumet Flashback.org där man diskuterade om mig och mitt liv och alla rättstvister med myndigheter och andra som jag då hade. På den här sajten så är jag en välkänd användare som är offentlig med vem jag är medans de flesta andra är anonyma. Under sin anonymitet törs de skriva i princip vad som helst och det fanns då några individer som skrev att jag var "psykiskt sjuk" och borde "spärras in på hem", att mina föräldrar "fick hem grisen i säcken" (jag är adopterad) samt att "jag borde fundera på självmord, jag tillför ändå inte samhället någonting". Som svar på dessa många och ogrundade påhopp så kan jag ha svarat med liknande påhopp men jag menar att dessa inte var hot utan svar på tal samt att de faktiskt började med att kränka mig så jag hade rätt att ge svar på tal. De trakasserade en individ men jag gav svar på tal mot anonyma som jag knappast visste eller vet identiteten på så inget hot förekom. Självklart ångrar jag att jag hotat min ex-förvaltare indirekt eftersom det ledde till psykiatrin! Men jag ångrar verkligen inte att jag gav svar på tal till anonyma idioter på Flashback. Självklart grundade sig hotelserna mot ex-förvaltaren till viss del på att han tagit dåliga beslut och att jag ville få bort honom då jag kände mig maktlös och överkörd.

Jag anser personligen inte att jag är för instabil ur psykiskt hänseende och att detta skulle innebära ett hinder ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är ett bra tag sedan juli månad och jag har skött mig bra sen dess och aldrig tagits in på psyket sedan dess. Utöver det så anser jag som jag skrev tidigare att min körförmåga inte påverkats negativt av att jag mått dåligt psykiskt. Det är alldeles uppenbart att läkaren Lars Nygren bara vill ta ifrån mig mitt förarbevis för att sedan på det sättet kunna försöka tvinga mig till att "samarbeta" med förvaltare och andra.. Den här strategin är dödsdömd och jag menar att jag kommer bli MER instabil om jag förlorar mitt förarbevis! Jag har redan en förvaltare vilket innebär en hel del förbud runt ekonomin då man inte får ingå köpesavtal, ta lån, handla på kredit, styra sina pengar, ta ut pengar på banken och så vidare, sen fick jag ett djurförbud i slutet av sommaren som just nu behandlas i Förvaltningsrätten i Umeå efter en överklagan! Ska jag då dessutom få körförbud?! Det tycker jag vore helt fel och jag kommer att överklaga ett indraget förarbevis. När det gäller medicinering så sköts den bra nuförtiden och jag tar regelbundet 50 mg av antidepressiva Sertralin varje morgon. Även när det gäller min diabetes och min samarbetsförmåga med SoL-teamet vid mattiderna eller samarbetet med socialpedagogen så går det utmärkt! Det är läkaren Lars Nygren jag ogillar samt förvaltaren, samarbete med förvaltaren blir svårt efter att han orsakade djurförbudet genom att anmäla mig. Det är slutligen gällande Lars Nygrens intyg till er inte hans sak att tillstyrka min lämplighet att inneha förarbevis för moped klass

1.
Slutligen så vill jag kortfattat redogöra för varför jag är en bra och säker förare av moped klass 1 ute i trafiken:

Jag tog mitt förarbevis 2005-02-16 och har kört automatväxlad EU-moped av typen Tomos Revival sedan dess. Jag har kört sommar som vinter år efter år i snart sju år och har bara ramlat tre gånger, detta i ishalka på vintern i låg fart vilket betyder att jag aldrig skadat mig allvarligt när jag framfört moped. En gång stukade jag foten. Och när jag ramlat har det varit i en sväng på vintern men eftersom jag kör väldigt försiktigt på vintern så har det aldrig någonsin skett en olycka av sådan art att jag tagits in på sjukhus. Jag har nästan aldrig ramlat under dessa snart sju långa år och jag är en väldigt säker och bra förare som har skjutsat många personer genom åren. Jag har bra syn och hänvisar till besöket på ögonmottagningen där, samt att jag inte är dement och har ett bra minne. Jag är alltid försiktig i trafiken och kollar alltid åt sidorna innan jag far över en korsning samt har alltid fokus på vägen när jag kör.

Jag köpte en ny moped av modell TZR 50 Yamaha i maj månad och den är stor som en MC men klassas som en EU-moped, denna var svår i början då den hade sex växlar men efter att ha kört den i sommar så lärde jag mig hur det är at köra med en växlad moped så det är nu inga problem. Den mopeden har dock fått körförbud eftersom den var trimmad när den köptes och polisen plockade in den för att sedan kräva av mig att den ska besiktigas innan jag får framföra den på vägarna igen. Jag har inte besiktigat den och därför har den nu fått körförbud. Polisen beslagtog ju avgassystemet på den och det nya som farsan fixat från blocket kanske är olagligt (vi har inte kontrollerat detta) så därför har vi inte besiktigat den. Jag kör dock min gamla moped just nu som inte är olaglig att framföra på vägarna (den har inte körförbud) och den tänker jag köra hela vintern om jag får behålla mitt förarbevis. Jag ser MC-mopeden som en sommarmoped.

Det jag även vill ha sagt är att jag är i behov av moped för att kunna ta mig in till stan och det vore förödande för mig om jag fick mitt förarbevis indraget. Jag är en bra förare och eventuell psykisk ohälsa påverkar inte förmågan att köra moped, varför har jag annars inte ramlat eller krockat vid det här laget? Folk jag skjutsar känner sig säkra bakom mig som förare osv. Jag ber er att inte återkalla mitt förarbevis och vill även påpeka att både mina föräldrar och min socialpedagog tycker att jag borde få behålla förarbeviset.

Victor "Fernando" Nygren, 891210-&%&%, Istidsgatan 53 90655 Umeå

2 kommentarer:

 1. Att få ha förarbevis är inte bara en förmåga att hålla sig upprätt på en moped, det är också att du bedöms kunna följa (och faktiskt följer) trafikreglerna. Alla trafikregler.

  nu menar jag inte att du kommer bryta mot trafikreglerna, utan bara berättar lite mer om hur sådana här situationer fungerar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Gustav,

   Jag har ju haft moped i över sju år och förarbeviset för klass 1 lika länge. Jag har aldrig dömts för någon trafikförseelse förutom en gång när jag fick böta 800kr för att jag körde på cykelväg. Jag erkänner att jag nu kanske kommer dömas för att ha kört en trimmad moped men jag menar att trim är så vanligt att om alla som kör trimmat skulle förlora sitt förarbevis så blir det knappt någon kvar på vägarna.

   Som du säkert förstår så handlar inte detta om trafikregler.. Det handlar om att en läkare tycker att jag är för psykiskt instabil för att vara ute på vägarna baserat på 2011 års inläggningar på psyk.

   Radera