Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

Skandia Barn- och Ungdomsförsäkring: UTBETALNING INVALIDITETSKAPITAL!


ÄRENDE NR LS864269-8142-01 SKADEDATUM 05 - 03- 01
FÖRSÄKRING NR 0864269- 8142-01 NYGREN, VICTOR


ERSÄTTNING
INVALIDITETSKAPITAL 118.200KR.


SUMMA ERSÄTTNING 118.200KR


BELOPPET ÄR DISPONABELT PÅ KONTO NR 8420-8430923667.


ERSÄTTNINGEN ÄR INTE SKATTEPLIKTIG INKOMST.


ÄRENDENUMMER BÖR ANGES VID KONTAKT MED OSS.


MED VÄNLIG HÄLSNING
SKANDIA
KUNDSERVICE LIV.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar