Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

Sista ärendet angående att Håkan Gyllin anmält mig under januari 2011 till polisen (ngt som ska upp i rätten snart) och därmed enligt lagen (föräldrabalken) inte haft laglig rätt att företräda mig under hela förra terminen.


Håkan Gyllin anmälde mig för "hot mot tjänsteman" samt "förgripelse mot tjänsteman" under januari förra året (tror jag det var) och det ärendet ska snart upp i rätten. Enligt Föräldrabalken så har en förmyndare, god man eller förvaltare ingen rätt att företräda den enskilde om det uppstår en fråga om rättshandling eller rättegång mellan den enskilde och förvaltaren.. :

8 § Uppstår fråga om rättshandling eller rättegång mellan en omyndig och förmyndaren, förmyndarens make eller sambo eller någon som förmyndaren företräder, har förmyndaren inte rätt att företräda den omyndige. Har syskon samma förmyndare, får förmyndaren dock företräda de omyndiga vid arvskifte mellan dem, om de inte har inbördes stridande intressen.
En god man eller förvaltare har inte rätt att företräda den enskilde, om det uppstår en fråga om rättshandling eller rättegång mellan den enskilde å ena sidan och den gode mannen eller förvaltaren, hans eller hennes make eller sambo eller någon som han eller hon företräder å den andra sidan.
Om en förmyndare, god man eller förvaltare har slutit avtal i strid med första eller andra stycket, tillämpas 9 kap. 7 § första stycket i fråga om återbärings- och ersättningsskyldighet. Lag (1994:1433).

Med tanke på att Håkan Gyllin trots förbudet att företräda mig och ingå avtal efter att han anmält mig och orsakat en fråga om rättegång och rättshandling fortsatt att företräda mig fram tills i maj månad (då Robert Marklund tog över) så kräver jag ersättning för eventuellt skadliga beslut som han fattat under denna tiden. Jag har inget att anmärka på förutom en sak, min dobermannvalp, som Håkan Gyllin ingick avtal om försäljning av trots att en fråga om rättshandling/rättegång uppstått.. Jag skulle i normala fall kräva en ny dobermannvalp i skadestånd av Håkan Gyllin men eftersom att jag har djurförbud så kräver jag igen pengarna som lades ut på hunden istället! 4500 skr kräver jag.

MVH Victor Nygren Istidsgatan 53 906 55 Umeå 19891210-&%&% 076-1303447

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar