Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

Premieavi för Skandia Barn- och ungdomsförsäkring!


Avi Skandia:
Barn- och ungdomsförsäkring. Bank & försäkring


Nygren, Anna
Långgatan 48
90421 Umeå


Försäkring nr L864269-8142-01


Försägringstagare/ägare Nygren, Victor.


Försäkrad Nygren, Victor


Premiebetalare Nygren, Anna


Villkorsår 2004


Premie 1.072 kr per helår.


Premieförfallodag 2011 -03-11


Skatteregler Premien är inte avdragsgill. Utbetalning från försäkringen är fri från inkomstskatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar