Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 2 april 2012

Överklagan av Överförmyndarnämndens avvisningsbeslut! (Januari 2012)Hejsan!

Jag överklagar avvisningsbeslut daterat 2011-12-27 angående att ni på Överförmyndarnämnden inte vill utreda de eventuella brott mot föräldrabalken samt brottsbalken som jag anklagar min tidigare förvaltare Håkan Gyllin för att ha begått. Om ni inte är behöriga att utreda detta (trots att det står på Umeå kommuns hemsida att just Överförmyndarnämnden eller mer specifikt Överförmyndarkontoret utför just dessa utredningar som handlar om gode män, förmyndare och förvaltare som kan ha brutit mot Föräldrabalken) så vilka är behöriga? Det står ju att det är eran uppgift att utreda om era gode män, förmyndare och förvaltare har brutit mot föräldrabalken eller inte..!

Om det är på så vis att det är Tingsrätten som ska sköta detta så vill jag naturligtvis att saken ska prövas utan att jag riskerar (om jag förlorar) att förlora över femtio tusen kronor i advokatkostnader. Det är min rättighet att få prövat av en domstol om min förvaltare har gjort något brott eller inte! Han ska inte fritt kunna bryta mot lagar och regler i brotts samt föräldrabalken och sen klara sig bara för att han är utsedd till att förvalta min egendom och har blivit tillförordnad som min förvaltare över ekonomin. Jag polisanmälde samtliga ärenden men polisen ville inte ta i det för att det inte var brott som hörde under allmänt åtal.. Det vill säga, de brott som fanns i brottsbalken så som förtal, hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande osv ansågs inte vara brott när det var en förvaltare som begått dem (enligt polisen, för de tror väl att förvaltaren har mer makt än vad han har) och alla brott mot föräldrabalken var inget för polisen att utreda då de bara utreder brottsbalkens brott.

Förvaltaren skulle förvalta min egendom.. Han skulle INTE ge bort min katt (ge bort egendom), låta sälja min hund (låta sälja min egendom), förtala mig, olovligt bruka min transportbur för katter, begå hemfridsbrott när han gick in i min lägenhet utan lov när jag var på annan ort och pluggade (han hade inte nyckel men han bad SoL-teamet om hjälp och de låste upp så att han kunde ta sig in efter att han sagt till dem att han hade rätt till detta vilket han inte hade) Han skulle inte snacka skit inför läkare eller bryta mot avtal och han skulle inte låta bli att lämna in värdepapper till berörd myndighet (Jordbruksverket borde ha fått ägandebeviset för Dobermannvalpen).

Om han tillåts bryta mot lagar och regler så är jag i praktiken gjord rättslös i och med förvaltarskapet och det ser jag som en väldigt grov integritetskränkning! Han har anmält mig för hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman och det ska upp i rätten snart! Om han får sina saker prövade så borde jag få mina prövade!! Annars så är det ju så att han lagförs inte för sina aventuella brott mot mig men jag blir lagförd för eventuella brott begångna mot honom och det är helsjukt. Lagförs inte Håkan så bör inte jag lagföras heller för hoten och dylikt.

Jag överklagar alltså erat beslut att inte utföra en tillsyn mot Håkan.. Jag säger inte att alla ärenden behöver vara brottsliga men åtminstonde kattärendet och ärendet med Dobermannen måste vara solklara brott. Det står somsagt i föräldrabalken "En god man, förmyndare eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom" och det är precis vad han gjorde med min katt utan min tillåtelse. Han ska även "se till att behövliga registreringar och värdepapper inämnas till berörd myndighet" och det gäller ägandebeviset för hunden. Sen var Håkan min förvaltare över all ekonomisk egendom och inte över saker som TV, dator eller hundar och katter.. Får han verkligen sälja min hund? När jag sparat ihop till den på egen hand och sålt tv-spel osv för att få råd med den? Tycker att det är mycket sjukt.

Jag önskar med detta överklagande att min tidigare förvaltare Håkan Gyllin utreds genom en tillsyn och om ni så vill så får n överlämna ärendet till Tingsrätten men jag är bara beredd att offra TID och inga pengar... Det är ni och Tingsrätten och sedermera Hovrätten som beslutat om förvaltarskap för mig och jag bör få hans eventuella brott utredda utan att behöva gambla om 50k. / Victor Nygren 891210-¤%¤% Istidsgatan 53 90655 Umeå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar