Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 2 april 2012

Överklagan av Överförmyndarnämndens beslut att inte göra en tillsyn över min ex-förvaltare Håkan Gyllin! (December 2011)Överklagan av Överförmyndarnämndens beslut att inte göra en tillsyn över min ex-förvaltare Håkan Gyllin!

Gjordes den 26/12.

Hejsan!

Mitt namn är Victor Nygren, 891210- och jag överklagar erat beslut att inte göra en tillsyn på min tidigare förvaltare Håkan Gyllin! Jag har tidigare skickat in ett långt mejl med hans eventuella brott mot föräldrabalken men ni skyller på att eftersom att han har avgått så ska ni inte utreda honom.. Här menar jag dessvärre att han begick brotten när han var i tjänst och eftersom att ni har en skyldighet att kontrollera allt han gör under denna tid så bör ni nu utreda hans eventuella brott mot föräldrabalken under den här tiden.

Han har:

1. Lämnat in en ansökan om förvaltarskap till Tingsrätten där han påstod att jag ville slösa alla mina pengar på sexköp i Tyskland vilket var lögn. Detta har påverkat deras beslut och kan anses vara förtal eller liknande.

2. Han har påstått att jag köpte en TV till en tjej för 13k i Hovrätten och att jag därför behövde förvaltarskap, sanningen var att jag nästan köpte en TV åt tjejen för denna summa men att vi stoppade köpet i sista stund efter att jag tänkt till. Detta har påverkat deras dom och jag menar att det kan röra sig om förtal eller dylikt.

3. Han har inför läkare när vi skulle ordna med ett läkarintyg till försäkringskassan dragit upp en massa gammal skit och hånat mig. Sedan har han lovat mig att jag ska få läsa igenom läkarintyget innan det skickades in men det fick jag ej. Avtalsbrott och brott mott förtroendet.

4. Han har inträngt i min lägenhet (hemfridsbrott) när jag varit borta och pluggat på annan ort och där har han kidnappat min katt (egenmäktigt förfarande) och sedan med hjälp av min transportbur för katter (olovligt brukande) tagit katten till en kattmamma någonstans ute på landet där han gett bort den. När han gav bort katten så bröt han mot en paragraf i föräldrabalken som lyder "Gode män, förmyndare eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom".

5. Han lät en tredjepart sälja min Dobermann.. Även om förvaltaren har möjlighet till detta så bröt han mot en paragraf i föräldrabalken som lyder "att han ska lämna in alla värdepapper samt registreringar till berörd myndighet" när han tog emot mitt ägandebevis för hunden med uppgiften att skicka in det till Jordbruksverket för att registrera mig som ägare av den men sen så gjorde han inte det. Det här gällde den hund som jag hade först och det var en annan hund som jag inte skötte. Jag skötte den första.

Om ni vägrar utreda går jag till Landstinget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar