Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 2 april 2012

Överförmyndarnämnden vägrar utreda min tidigare förvaltare för att han avgått, när brotten skedde under tiden som han arbetade! (december 2011)Överförmyndarnämnden vägrar utreda min tidigare förvaltare för att han avgått, när brotten skedde under tiden som han arbetade!

Ärende:

Kritik mot tidigare förvaltare

"Du har i en skrivelse till Överförmyndarnämnden framfört kritik mot din tidigare förvaltare Håkan Gyllin. Då hans uppdrag för dig har upphört får du om du anser att han misskött sitt uppdrag själv driva eventuell skadeståndstalan mot honom. Överförmyndarnämndens tillsyn över honom har upphört".
Jag:

"Alltså, deras tillsyn har upphört NU men den var AKTIV NÄR HAN BEGICK DE EVENTUELLA BROTTEN! Alltså så är de skyldiga att göra en tillsyn på honom eftersom att jag misstänker brott under tiden som han arbetade som min förvaltare!!! Jag ska inte behöva riskera enkilt åtal för det kan kosta skjortan om jag förlorar.. Jag har rätt att få pröva om min förvaltare har gjort fel och brutit mot lagen utan att behöva riskera 50 tusen svenska kronor.

Sen så ringde jag upp Anita Wiren Konstantis och hon visade upp äkta idioti och inkompetens! Hon försvarade Överförmyndarnämndens beslut med att Håkan avgått och att de nu inte hade någon plikt att utreda honom.. Jag påpekade att brotten skett när han var i tjänst under den tid då de hade tillsyn men då sa hon att jag "skulle ha anmält honom under tiden som han arbetade som min förvaltare".. Det var fan det jag gjorde, men då till polisen som la ner det eftersom ärendet inte var allmänt åtal!! Jag visste inte att det var Överförmyndarnämnden som skötte ärenden angående förvaltare och gode män! Jag fick ingen upplysning överhuvud taget!!

Vägrar de att utreda Håkan så kommer jag anklaga dem för tjänstefel.. Att de brustit i sin tillsyn!!! Sen kommer jag dessutom att ifrågasätta deras arbete och försöka få fram bevis för att de håller förvaltarna om ryggen!!

När jag tog upp min katt samt Dobermann och påpekade att det står i föräldrabalken att "en godman, förmyndare eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom" så fnyste den här Anita bara och sa "Men det vet du ju själv varför det blev så, eller hur?" och "du måste ju lägga ner någon gång, man kan inte driva saker in i absurdum"!!

Tyvärr Anita, men när det gäller min katt och min Dobermann samt alla oförrätter jag drabbas av så kan jag driva saker i oändlighet tills jag får rätt!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar