Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 19 april 2012

Jag har begärt ut alla handlingar och journaler gällande mig från BUP, även de som finns på Vuxenpsyk! Blir spännande att läsa det från BUP! (2012)

Jag och en poolare under sommaren 2011 på en krog!

Hejsan!

Jag begär härmed ut alla journaler och handlingar gällande mig som behandlar min bakgrund så som barndomen och ungdomslivet samt de diagnoser som jag fått stämplade i pannan. Allt som rör utredningarna om mig på BUP och samtalen med föräldrarna om mig vill jag ha hem i brevlådan. Vill kunna se allt de sagt i samtal med BUP -personal angående mig.

Jag anser nämligen att vissa av diagnoserna är felaktiga och för att kunna bevisa detta och få dem tillrättalagda så måste jag ha koll på den fakta som låg till grund när de ställdes. Det finns anledning att misstänka att viss information från föräldrar gällande min bakgrund kan ha missuppfattats och därmed lett till felaktigt ställda diagnoser.

Jag har på senare år blivit satt under förvaltarskap bland annat med diagnosen "marginell mental retardation" som grund, en diagnos som jag inte anser stämmer.. Med hjälp av journalerna så hoppas jag kunna påvisa att vissa saker har missuppfattats och därmed så kanske diagnosen som ställdes kan bevisas felaktig. Då kan jag komma åt det förhatliga förvaltarskapet..!

Ja, jag gillar inte att vara förvaltad då jag känner mig kränkt och diskriminerad som behandlas som en omyndig när jag är 22 år gammal.

Vänligen skicka samtliga handlingar till Istidsgatan 53, 906 55 Umeå. Mitt namn är Victor "Fernando" Nygren och personnummer är 19891210-%&%&.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar