Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 29 april 2012

Högsta Domstolen beslut angående om det ska bli en resning gällande förvaltarskapet eller inte! (2012)

Högsta Domstolen PROTOKOLL vid fördragning DAG FÖR BESLUT 2012-04-23 Stockholm Aktbilaga 9 Mål nr Ö 267-12


NÄRVARANDE JUSTITIERÅD


Johnny HerreFÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE


Charlotte EdvardssonSÖKANDE

VICTOR Fernando Nygren, 891210-%&%&

Istidsgatan 53

906 55 Umeå


SAKEN


ResningTIDIGARE AVGÖRANDE


Hovrätten för Övre Norrlands beslut 2010-10-19 i mål ÖÄ 316- 10Ärendet föredras.

Högsta domstolen fattar följande


BESLUT


Victor Nygren har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet. Högsta domstolen avslår därför resningsansökningen.


Charlotte Edvardsson


Föredraget 2012- 04 -12


Uppvisat och lämnat för expediering 2012. 04 .12

Johnny Herre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar