Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 4 april 2012

Det är inte bara äldre som behandlas som skit.. Även vi unga som fått diagnoser av olika anledningar och som förtidspensionerats felaktigt behandlas som gödsel av maktmissbrukande förvaltare som stöds av maktmissbrukande myndigheter!! (2009-2012)


http://swedenconfidential.wordpress.com/2012/02/11/hur-svenska-aldre-personer-behandlas-av-myndigheter/

MAKTMISSBRUK Våra äldre nära och kära som antagit en hög och hedersvärd ålder, trots att de många gånger har jobbat hårdare än någon annan, för att bygga upp Sverige och dess välfärd, som Clownfeldt nu gett bort, behandlas allt som oftast som en påse gödsel av skötarna, men även av myndigheterna. Och för att sedan strida mot dem juridiskt, tar som alla vet väldigt lång tid i detta land innan pappersexercisen och maskineriet har malt klart.

2009: Den gamla damen Mariana Norberg får demenssymptom och diagnosen Alzheimers sjukdom.
Februari 2010: Jan Norberg är sonen som har mammans fullmakt, hjälper mamman till ett serviceboende för att flytta in där. Samtidigt dör hennes make i cancer.

April 2010: Sonen monterar in webbkameror i servicelägenheten så han kan larma fort om mamman behöver hjälp. Jan påpekar en del punkter på hemtjänstens sämre insatser och ger boendets ledning kritik.

Sonen Jan ville känna sig säker på att han kunde larma tillräckligt fort när hans sjuka 87-åriga mamma behövde hjälp så han monterade in webbkameror för att kunna ha kontakt. Detta var kränkande mot hemtjänst-personalen tyckte kommunen – som omyndigförklarade mamman som hämnd.

Februari 2011: Chefen för serviceboendet anmäler till överförmyndarkontoret om behov av förvaltare för Mariana. Sundsvalls tingsrätt fattar tillfälligt beslut om förvaltarskap.
Mars 2011: Den utsedde förvaltaren plockar ner webbkamerorna.

September 2011: Mamma Mariana berättar i tingsrätten att hon bara vill ha sonen som kontakt. Tingsrätten fastställer beslutet om förvaltarskap/omyndigförklaring.

Oktober 2011: Mariana och Jan överklagar beslutet till hovrätten för Nedre Norrland.

Januari 2012: Hovrätten upphäver tingsrättens beslut och ger Mariana och Jan rätt.

Felaktigt ansåg hovrätten, hon kunde ju tydligt uttrycka sin vilja, som ger bakläxa åt alla instanser – hemtjänsten, socialtjänsten, överförmyndarnämnden och tingsrätten.

– “Vilken seger! Mamma har fått tillbaka rätten till sitt liv”, säger Jan Norberg.

Jolanta Sörebäck, chef för serviceboendet, menade i ansökan att Mariana behövde ”skydd mot sin son” och att denne uppträtt hotfullt mot hemtjänstpersonalen. När tingsrätten ville ha husläkarens åsikt om Jan Norberg, skrev denne att sonen månat om Marianas situation. Inte heller det hjälpte.

Jag: Jag är i samma sits med skillnaden att jag inte har fått tillbaka rätten till mitt liv ännu! Att Hovrätten inte upphävde förvaltarskapet i mitt fall beror ju på att jag var ung och dum och sa mig vara halft för det, men enbart gällande viss egendom.. Då gav de mig ett över all egendom.. Och det var jag helt emot! Förhoppningsvis kan HD ge mig rätt för jag kan också i allra högsta grad uttrycka min vilja!! Men ingen bryr sig vad jag tycker... Diktatur!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar