Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 2 april 2012

Beviset på att Överförmyndarnämnden har i uppgift att utreda gode män, förmyndare och förvaltare, de bör utreda tidigare förvaltaren! (december 2011)Överförmyndarnämnden i Umeå Kommun!

Dessa typer är partiska med förvaltarna och godemännen och vägrar utreda deras brott mot föräldrabalken när de avgått!!! Även fast brotten skett när förvaltaren var i tjänst!!!!:

Överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämndens verksamhet

Överförmyndarnämnden ansvarar för ärenden och tillsyn i enlighet med Föräldrabalkens regler om god man och förvaltare.

Överförmyndarkontoret är nämndens administrativa, beredande och verkställande organisation och granskar att förvaltare och gode män sköter sina uppdrag enligt de regler och krav som finns. Kontoret rekryterar också och utbildar förvaltare och gode män. Vi informerar och ger råd inom nämndens ansvarsområde.

På nämndens uppdrag arbetar tre anställda förvaltare inom Förvaltarenheten
Du kan läsa mera om gode män och förvaltaruppdrag här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar