Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 2 april 2012

Avvisningsbeslut från Överförmyndarnämnden i december 2011!Avvisningsbeslut från Överförmyndarnämnden i december 2011!

Saken

Skrivelse angående klagomål mot f.d förvaltare.

Victor Nygren har i e-brev till Överförmyndarnämnden daterat 2011-12-25 och 2011-12-27 begärt att överförmyndaren ska utreda den tidigare förvaltaren Håkan Gyllins sätt att utöva sitt förvaltarskap. Victor Nygren anser att förvaltaren överskridit sina befogenheter samt att han vill ha ersättning på grund av detta.

Skäl för beslutet

Överförmyndarnämnden beslutade 2011-05-16 att byta förvaltare. Överförmyndarnämnden har enligt 12 kap 9 § tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare och har granskat den f.d. förvaltaren under den tid han var förordnad. Sluträkning gjord av Håkan Gyllin är granskad utan anmärkning.
Överförmyndarnämnden är inte behörig att pröva det som ansökan avser.

BESLUT

Ansökan avvisas

Överförmyndarnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar