Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

Angående föräldrarnas skyldighet enligt Föräldrabalken att lämna över förvaltningen av min egendom som de förvaltat, på min 18 års dag när jag blivit myndig!


Det var ju på så vis att jag var omyndig och enbart 15 år gammal när jag drabbades av diabetes och därmed fick denna försäkring via pensionssparande utbetald av Skandia försäkringsaktiebolaget, därför så tog mina förmyndare (föräldrarna) hand om förvaltandet av pengarna (egendomen). När jag fyllde 18 år den 10 december 2007 så hade de dock enligt lagen (föräldrabalken) en skyldighet att överföra förvaltningen av pengarna till mig! Men detta gjorde de aldrig.. Faktum var att det gick över ett och ett halvt år mellan att jag blev myndig och till att jag fick en god man, från den 10 december 2007 till någon gång i juli 2009 nämligen! Under denna tid så borde jag ha fått överta förvaltningen av mina pengar då jag blivit myndig men mina föräldrar berättade inte äns om pengarna..

Jag visste inte att dessa pengar existerade trots att föräldrarna enligt föräldrabalken har en skyldighet att upplysa mig om detta när jag fyllde 18 år...!!! Mina föräldrar har brutit mot lagen när de inte berättat om pengarna för mig, inte överfört pengarna till ett konto som jag disponerar över eller eventuellt gett mig tillgång till bankboken och de låsta kontona! Sen bör nämnas att jag fortfarande bodde hemma hos föräldrarna fram tills sportlovet under år 2009 så jag var aldrig intresserad av banker och annat innan jag flyttade hemifrån.. Jag var dock intresserad av resor, djur och prylar och om jag vetat att jag hade 118.200kr så hade jag kunnat köpa roliga saker eller resa utomlands för delar av pengarna.. Men föräldrarna gav mig aldrig denna möjlighet. Mina föräldrar berättade om pengarna strax innan godemannen började att jobba (Håkan Gyllin) och då var det försent!!

Jag kräver ersättning av föräldrarna på exakt den summa som jag förlorat sedan godemannens inklivande i mitt liv.. Vem ska jag vända mig till då polisen inte utreder brott av denna sort? Föräldrarna har brutit mot föräldrabalken och skadat mig genom att göra det så det är inte mer än rätt att alla pengar som jag förlorat på detta återbetalas till mig av dem.

Lag angående detta:


Vissa åtgärder vid förvaltningens upphörande

20 § Om föräldrarnas förvaltning upphör därför att barnet har blivit myndigt, skall föräldrarna genast överlämna de förvaltade tillgångarna till honom eller henne. Om föräldrarnas förvaltning upphör därför att någon annan skall överta förvaltningen, skall föräldrarna genast överlämna de förvaltade tillgångarna till denna person. Lag (1994:1433).

21 § När föräldrarnas förvaltning upphör, skall de hålla sina räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för granskning. Om det behövs, skall överförmyndaren bestämma tid och plats för en sådan granskning.
Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut eller, om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som vunnit laga kraft, skall räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning över förvaltningen. Lag (1994:1433).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar