Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

2005-08-24 Uttag/Insättning!


Kontor Datum
Teg 2005-08-24


Handläggare, telefonnummer
ANDERSSON LISA, 090- 16 91 43


UTTAG
Kontonummer (ange alltid clearingnr) Kortnummer (anges vid uttag på kredit) Belopp, kr (med siffror)
8420-2 843 092 366-7 118.200


Kontohavare, namn och telefonnummer (v g texta) Belopp, kr (med bokstäver).
Anna Nygren 090 770361 Hundraartontusentvåhundra


Uttaget belopp kvitteras, kontohavarens namnteckning
Anna Nygren.


INSÄTTNING
Kontonummer Belopp
984 279 748-3 118.200


Kontohavare, namn och telefonnummer (v g texta) Belopp
Victor Nygren 118.200


984 279 748-3 118.200, 00IN
8420-2, 843 092 366-7 118.200, 00ut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar