Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

12 augusti 2005 Skandia till Umeå Kommun Överförmyndare "för kännedom"!


Skandia
405 07 Göteborg
Telefon 020-55 55 00


Ulf Hagaeus
Telefon 031-81 63 62
Fax 031-81 68 48
E-mail Ulf.hagaeus@skandia.se

Umeå Kommun
Överförmyndare
901 84 Umeå


Underrättelse enligt 16 kap 11 § Föräldrabalken

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia har utbetalat ersättning överstigande två basbelopp.

Utbetalning avser:
Namn Victor Nygren
Personnummer 19891210-#¤#¤
Försäkringsnummer L-01
Belopp 118.200 kr
Utbetalningssätt Konto 8420-984 279 748-3
Utbetalningsdag 2005-08-12

Barnets förmyndare har underrättats om sättet för utbetalning.

Med vänlig hälsning
SKANDIA
Skador
Ulf
Ulf Hageus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar