Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 14 mars 2012

Juli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man Förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar.


Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man?

"Min förvaltare som byttes ut i maj och som varit interimistisk förvaltare enda sedan i november 2009 agerade som en förvaltare redan från första stund! Han skulle tydligt besluta i allt ekonomiskt och jag fick inte en syl med i vädret.. När han sedan märkte att jag hade rätten på min sida att ta ut pengar och besluta själv hur mycket av ersättningen från Försäkringskassan som skulle gå till mig efter att hyran var betald, ja då så ansökte han om förvaltarskap med hjälp av lögner, påhitt och läkarintyg..

Min syster hade en god man och det hade jag också. Hennes god man visste vad som gällde under ett godmansskap och så vidare men min agerade som en förvaltare, hade min varit en vettig god man som från början respekterat att jag bestämmer och han ger råd så hade ett godmansskap funkat utmärkt för mig. Problemet var att han har förstört för mig och ordnat ett förvaltarskap bara för att han inte fick bestämma slutgiltigt som god man.

Visst kan jag lyssna och ta råd men i vissa frågor som te.x hur mycket jag vill lägga på mat och så vidare så hade jag rätt att bestämma.. När han inte hade sista ordet så tvingade han fram ett förvaltarskap. Under förvaltarskap så får man inte teckna abbonemang, handla på kredit, sluta avtal, blir ifrågasatt och kollad snett på, får inte ta kontoutdrag eller ta ut pengar på banken, får inte styra ngt ekonomiskt, får inte teckna avtal på lägenheter vilket betyder att jag inte kan få förstahandskontrakt förutom i den lägenhet där jag bor nu eftersom kontraktet på min nuvarande lägenhet skrevs på innan förvaltarskapet inträdde osv..

Det är min förvaltare som tvingade mig till att vilja säga upp godmansskapet för att han betedde sig som en förvaltare när HAN VAR GOD MAN och jag trodde att han fick det, när jag senare fick veta att jag hade rätten på min sida så ansökte han med hjälp av lögner om ett förvaltarskap och rätten biföll det.. Det är alltså hans fel!!

Vad har han nu gjort som han inte haft rätt till? Jo, här kommer en förklaring:

Jag fick ett aktivitetsstöd på 8995kr/månaden från och med i maj 2009 och förvaltaren började jobba med mig som god man i juli 2009. Innan han började jobba hade jag full rätt att spendera de pengar som blev över efter hyran var betald på nöjen, men när han började jobba så fick han pengarna till sitt konto istället. Detta var helt korrekt men felet kommer senare:

1. Jag hade 4000kr över när hyra och allt annat var betalt. Jag ville då lägga 3000kr på mig och 1000kr på mat varje månad (fick ju mkt mat av föräldrarna så det hade gått utmärkt) men förvaltaren ville lägga 2000 på mat och 2000kr på min fritid.. Jag sa tydligt emot detta och jag, gode mannen och en socialpedagog Jan Öström hade möten om saken, på mötena var det bara tal om att ge mig en lektion och få mig att förstå deras synvinkel.. Jag fick aldrig sista ordet och han körde totalt över mig trots att det under godmansskap ska vara jag som har sista ordet! Han övergick sin egen befogenhet.. Lite som en väktare som agerar polis!

2. I början fick jag 2000kr i månaden under en och samma dag men senare så beslutade godemannen att jag skulle få 500kr i veckan istället och när jag sa emot detta så lyssnade han inte och körde över mig.. Trots att jag med god man ska vara den som har sista ordet..

3. När jag fick för mig att vilja ta ut pengar på banken så sa han att han bestämde sånt och sa att jag inte hade rätt till det trots att han var god man och jag mycket väl kunde fara till banken och ta ut pengar (detta visste jag inte). När jag kontollerat allt och ville ta ut pengar så kunde han inte stoppa mig så han ansökte om förvaltarskap för att på så sätt kunna behålla makten! Han skulle bestämma och om godmansskapet inte lät honom ha sista ordet så behövdes ett förvaltarskap..

4. I ansökan om förvaltarskap så skrev han att jag inte gick att samarbeta med trots att det uppenbarligen var honom som man inte kunde samarbeta med. Han skrev även att jag tänkte fara till Tyskland och köpa sex för ALLA mina 172k försäkring/fond pengar om det inte tillförordnades ett förvaltarskap! Detta var ren lögn.
Hur som helst.. Jag har idag ett förvaltarskap och fick en ny förvaltare vid namn Robert marklund i maj månad. Rätten ansåg att när jag inte ville ha mitt godmansskap längre och inte kunde samarbeta så behövdes ett förvaltarskap.. Sanningen är att det var godemannen som inte gick att samarbeta med och dessutom så hade jag inte haft några problem med en god man om han respekterade vem som har sista ordet! Men min god man gillade inte läget och förvärrade allt för mig för att han skulle få bestämma..

Detta måste väl vara ett solklart brott? Att agera som en förvaltare i några månader när man är god man. Att sen skicka in en ansökan som är felaktig måste väl också vara brottsligt? Jag har polisanmält det men det eventuella tjänstefelet var inte så kallat allmänt åtal. Hade jag bara fått en god man som respekterat att jag haft sista ordet så hade jag sluppit förvaltarskapet och diagnoserna han plockade fram inför förhandlingarna i rätten. Man blir förbannad, bara för att han avgått så slutar inte jag att hålla honom ansvarig.. Det slutar jag med när förvaltarskapet tas bort"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar