Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 30 mars 2012

Föräldrarna missförstod innebörden av förvaltarskap och den typen av hjälp, nu ångrar de sig och anser att jag utsätts för maktmissbruk! (2009-2012)


Föräldrarna har misförstått allting med förvaltarskap och den typen av ''hjälp''.. De var för naiva och för godtrogna gentemot myndigheter och hur de hanterar ordet hjälp. Bland annat så trodde mina föräldrar att punkten i föräldrabalken om att en förvaltare ''alltid ska agera i huvudmannens bästa intresse'' innebar att förvaltaren alltid måste agera på det sätt som ligger i huvudmannens intresse, att ge pengar till brudar är emot mitt personliga intresse så han bör sätta p för det, att låta mig resa utomlands är i mitt intresse så det borde jag få göra, att köpa prylar är i mitt intresse så länge det är vettiga saker, att köpa en kamphund kanske inte är i mitt intresse enligt dem, men att ta ifrån mig den hund jag redan köpt utan annan anledning än att den var en vakthund är knappast i mitt intresse.

Föräldrarna anser idag att förvaltarskapet är fel och att förvaltare är som diktatorer, om någon ska agera i mitt bästa intresse så måste deras agerande vara i mitt intresse anser dem.. Att som förvaltaren agera emot mina intressen för att det anses vara i mitt intresse att jag inte bör få som jag vill enligt honom, anses tyvärr korrekt av myndigheterna men det var inte mina föräldrars eller min egen tolkning av betydelsen. Jag borde få skadestånd av Umeå kommun för att de utsett en förvaltare som bara agerar mot mig hela tiden.

Min farsa tycker att det är skrämmande hur jag har blivit behandlad av bägge förvaltare som jag haft samt att det är sjukt att andra myndigheter backar förvaltarna hela tiden.. När det gäller min kritik mot nuvarande förvaltaren Robert Marklund så anser min farsa precis som jag att det var Roberts skyldighet att se till att räkningarna blev betalda under sommarlovet 2011 och eftersom att det hann bli betalningspåminnelser då räkningarna inte betalats i tid så menar han att Robrt misskötte sin uppgift. Robert har i sitt yttrande i ärendet gett mig hela skulden och menar på att det var mitt fel att det blev betalningspåminnelser eftersom att jag inte kontaktade honom eller släppte in honom när han kom förbi för att hämta räkningarna eller liknande.

Här menar jag att jag inte kan förväntas att vara hemma varje gång Robert kommer förbi och jag kan heller inte förväntas vara vaken om han knackar på min dörr vid tiotiden på morgonen när jag varit vaken hela natten.. Han kan heller inte förvänta sig att jag ska höra av mig till honom så fort jag får en räkning utan det är hans uppgift att kontrollera detta utan hjälp från mig. Överförmyndarnämnden lyssnade på min kritik, begärde ett yttrande från Marklund och sedan tog de beslut om att han inte agerat fel eftersom de köpte hans snack om att jag skyller ifrån mig på allt och alla, inte släppt in honom osv.. Jag överklagade nämndens beslut men Tingsrätten valde att gå på nämndens linje och ansåg att "ingen kritik kunde riktas mot Robert Marklund så som förvaltare för Victor Nygren", trots att det fanns fler punkter där Robert hade brustit..

Min far tycker också att detta är sjukt.. Både jag och han ser flera punkter där man kan rikta kritik mot Robert men ändå så skriver Tingsrätten att "ingen kritik kan anses rimlig" och bla bla bla... Myndigheterna lever i en annan värld och håller varandra om ryggen och när det är uppenbart att en kommunal förvaltare begår tjänstefel så anser inte rätten detta och tycker att "ingen kritik är rimlig", trots att man hade all anledning att rikta kritik mot Marklund så som förvaltare för mig.. Min far tycker också att myndigheterna kränker mig, har missuppfattat saker och ting samt behandlar mig som om jag vore efterbliven trots att jag inte är det.

Min far tycker även att djurförbudet var sjukt eftersom att han vet vilken stor djurvän jag är.. Om en vanlig person utan sol-team och förvaltare hade lämnat en hundvalp ensam längre än 4 timmar några gånger så hade det lett till en varning om bättring, men i mitt fall så leder det till djurförbud mot samtliga djur bara för att de tror att jag som har förvaltare och sol-team inte kan ta hand om andra varelser när jag "knappt kan ta hand om mig själv"..

Det som myndigheterna inte förstår men som både jag och päronen vet är att jag faktiskt kan ta hand om mig själv. SOL-teamet var bara ett extrastöd som jag fick med min diabetes i åtanke då föräldrarna ville att jag skulle ha hjälp med att bli påmind om att ta mitt insulin, när det gäller hjälp med tvätt, städ och mat så var detta bara bonusgrejer men de tycker att jag mycket väl hade kunnat sköta detta på egen hand.. Det var diabetesen som gjorde dem oroliga och därför lyssnade dem på SOC när de lade fram argument för särskild hjälp i hemmet när man nyss flyttat ut. Jag fick denna hjälp av omtanke, inte för att jag ansågs vara efterbliven.

God man fick jag för att soc och föräldrarna ville förhindra att brudar skulle utnyttja mig. När gode mannen Håkan Gyllin inte tyckte att jag lyssnade på honom tillräckligt mycket så ansökte han om förvaltarskap till rätten och väl i rätten så behövdes det läkarintyg för att de skulle kunna ge mig en förvaltare/göra honom till min förvaltare. Då grävde Håkan m.m fram gamla läkarintyg från högstadiet som var felaktiga eftersom att faktan bakom dem var felaktig. Min far har själv sagt att jag inte är lätt efterbliven, att jag är smart, att jag INTE hade assistent hela skolgången osv som det felaktigt stod i intygen från BUP. Nu ska farsan och morsan förmodligen föra deras vetskap om min bakgrund samt deras synpunkter vidare så att läkarintyg och annat kan korrigeras och visa verkliga fakta istället för missuppfattningar från personalen på BUP.

Mitt SOL-team hade inget med mitt behov av god man att göra men ändå så lyftes SOL-teamet och Athena fram som stora argument i rätten till varför jag skulle vara i behov av förvaltarskap.. Trots att denna hjälp handlade om diabetes och liknande, god man fick jag enbart för att jag gett brudar pengar.. Något SOC och föräldrarna ville förhindra genom att ge mig en god man!! Men i tingsrätten samt Hovrätten så lyftes min hjälp från SOL-teamet och Athenahjälpen fram för att på något sätt belysa att jag var en person i mycket stort behov av hjälp från samhället samt att jag var i behov av förvaltarskap som både utnyttjades av brudar och inte kunde sköta min egendom samt som hade hjälp i hemmet och uppenbarligen inte kunde ta hand om eller sköta mig själv heller..

Helt plötsligt så förvandlades den hjälp som min socialpedagog erbjudit mig och som jag tagit emot för att jag tyckte att det  lät bra med att få hjälp med matlagning etc när man just flyttat ut, till ett argument för att rätten skulle kunna omyndigförklara mig!

DETTA VAR INTE MENINGEN MED HJÄLPEN!!

Rätterna har dessutom missuppfattat min hjälp på så sätt att det i Hovrättsförhandlingen ser ut som om Athena "kom med kvällsfikat åt mig" medans "SOL-teamet lagar mat åt mig".. Inget kan vara mer fel.. SOL-teamet lagar mat tillsammans med mig, inte åt mig.. Och Athena kommer inte med kvällsfikat åt mig, de påminner om att jag ska ta mitt insulin innan kvällsfikat men jag ordnar med kvällsfika själv..

Rätten missuppfattar väldigt enkelt dessa fakta och sen ser det ut som om jag är i mycket större behov av hjälp från samhället än vad jag i verkligheten är.. Jag skulle i princip klara av det mesta på egen hand och detta vet mina föräldrar, och de tycker också att denna hjälp som SOC ebjöd mig och syrran bara har slagit tillbaka negativt på oss..

Min far tycker att det är galet att de sedan kan tycka att jag ska vara "tacksam" för den hjälp som förvaltaren ger mig.. Vad ger han mig för hjälp? Att betala räkningar kan jag göra själv och jag har aldrig påstått att jag har haft problem med detta.. Det jag sagt var att jag aldrig hade betalat en räkning vid tidpunkten för då jag flyttade ut eftersom att jag innan det datumet bott hemma och då skötte föräldrarna det åt mig, naturligtvis är det inte svårt att betala räkningar och jag hade klarat av detta på direkten bara någon förklarade hur man gör. Kanske behövde jag bara se på räkningen för att lista ut detta, jag är inte dum.. Men någon gång är alltid den första.. Att neka mig tillgång till min egendom och att köra över mig genom att ge bort husdjur, sälja husdjur, anmäla mig, köpa mobiler utan att prata med mig först för mina pengar åt mig med mera är inget jag bör vara tacksam över.

Min farsa tycker inte att Robert Marklund agerat rätt när han anmälde mig till Länsstyrelsen på grund av att jag lämnat Jämthunden hemma lite längre än vad lagen säger.. Han tycker att det finns många andra som gör liknande saker utan konsekvenser samt att Robert som förvaltare borde tänka på hur jag känner också och inte bara på lagtexterna. Jag var ju snäll mot jycken och behandlade den väl, sen må det vara hänt att jag lämnade den ensam hemma för länge några gånger.. Även om Marklund agerat rätt i sin anmälan rent juridiskt så menar föräldrarna att föräldrar anmäler inte sina barn och därför borde inte en förvaltare (som innehar samma makt som föräldrar gentemot huvudmännen) anmäla huvudmännen heller för saker som detta med hunden, istället kunde detta ha lösts genom diskussion och att man sålt iväg hunden utan att blanda in myndigheterna. Vad gäller deras syn på Länsstyrelsens agerande i soppan så menar de att Länsstyrelsen för det första agerat fel som inte gav mig ett föreläggande om bättring som de flesta andra får i liknande fall, för det andra så var det fel att ge mig ett djurförbud mot samtliga djur när frågan bara gällde en enda jämthundsvalp och för det tredje så tycker de att länsstyrelsen snackar skit när de påstår att jag "allvarligt försummat vården och tillsynen av min valp", det var inget allvarligt alls i mitt agerande.. Möjligtvis ett ringa felsteg..

Att Håkan har mage att ställa mig inför rätta för att jag "hotat" honom indirekt när han gjort en massa skit mot mig förstår de inte heller. I deras ögon så borde inte Håkan ha fått en krona i lön från mina pengar och han har fått 10887kr av mina pengar i lön utan mitt medgivande, det står i lagen att om man har mer än 86k så ska huvudmannen betala sin gode man/förvaltare dennes lön som "tack för hjälpen". Problemet här är att denne gode man/ förvaltare har ju missbrukat sin ställning till min nackdel och dessutom så hade soc och föräldrar intygat när vi ansökte om god man att kommunen betalade hans lön. Om SOC inte kollat upp fakta innan de övertalar mig till att lämna in en ansökan som de dessutom fick föräldrarna att bidra till, ja, då borde det SOC sagt gälla (att kommunen betalar) eller så borde godemansskapet upphävas och soc ställas till svars om förvaltaren vill ha lön. De har lovat mig vid tidpunkten för ansökan att kommunen betalar förvaltarens arvode och sedan visar det sig att JAG betalar detta... Det är jävligt trist när det blir så och jag blev förd bakom ljuset, problemet är att myndigheterna så som rätten och nämnden inte visste om att SOC felaktigt försäkrat mig att kommunen betalade förvaltarens arvode.. Nu blev det jag som fick finna mig i att jag betalar hans arvode när det borde ha varit SOC som fått stå till svars för felaktig info.. Har de sagt att kommunen betalar så borde kommunen betala, eller dem själva... Tycker att socialen ljuger en massa och sen så är det jag som blir drabbad av det! Har de inte läst på så ska de inte försäkra en om saker heller..

Mina föräldrar anser att dessa 10887kr inte borde ha gått till förvaltaren för han har inte förtjänat det. Att han ska få skadestånd för några hot är också helt fel eftersom att mina sex anmälningar mot honom har lagts ned då han som förvaltare verkar kunna utsätta sin huvudman för allt mellan himmel och jord. Min far sa det själv, att jag i praktiken är gjord rättslös av Umeå Kommun gentemot min förvaltare..

Förvaltaren kan utöva samma makt som en farsa kan utöva över sin 10åring.. Och det är klart att tioåringens anmälningar mot fadern om fadern slänger en serietidning eller liknande inte leder någon vart, föräldrarna vet ju alltid bäst och barnen ska bara lyda.. Samma sak gäller mig, förvaltaren vet ju alltid bäst, och huvudmannen ska bara lyda.. Man är totalt rättslös och han är i praktiken min nya farsa (utan relation till mig) utsedd av Umeå kommun att styra över mig, min egendom och det som är mitt.. Det är helt sjukt att en kommun kan utse någon random kommuntjänsteman till en vuxen persons nya förälder...

1. Jag blev adopterad av Gösta och Anna Nygren, inte av Robert Marklund.

2. Jag föddes av två biologiska föräldrar i Brasilien,  inte av Robert Marklund.

3. Jag bad aldrig att bli adopterad till Sverige, det var Sverige som lät mina adoptivföräldrar att adoptera mig och min syster.

4. Jag hade inga fel, det är läkare och andra som skrivit skit i läkarintyg baserat på felaktig eller missuppfattad info.

5. Rätten har inte min tillåtelse att utse en ny förälder åt mig bara för att jag blivit myndig och de vill ha mig fortsatt omyndig..

Alltså, Robert Marklund och andra förvaltare kan ge fan i mig, mitt liv och min egendom!!! Jag hämtades inte till Sverige av ER, jag adopterades INTE av er, jag föddes INTE av er, jag har INTE valt att ha er i mitt liv, som vuxen vill jag styra mig själv och jag har INTE godkänt att ni ska styra mig, sammanfattningsvis:

JAG HAR BARA MINA ADOPTIVFÖRÄLDRAR OCH NI FÖRVALTARE ÄR INTE MINA FÖRÄLDRAR, NI ÄR DIKTATORER UTSEDDA AV UMEÅ KOMMUN ATT TA ÖVER EFTER MINA FÖRÄLDRAR EFTERSOM ATT NU ÄR JAG MYNDIG OCH FÖRÄLDRARNA VILL INTE TA HAND OM MIG LÄNGRE MEN RÄTTEN ANSER ATT JAG FORTFARANDE BEHÖVER BLI OMHÄNDERTAGEN OCH DÄRFÖR GER DE MIG EN NY FÖRÄLDER I FORM AV ER FÖRVALTARE, DET FUNKAR INTE EFTERSOM ATT DET ÄR FELAKTIGT AV EN MYNDIGHET ATT ANSE ATT JAG BEHÖVER BLI OMHÄNDERTAGEN!!! JAG ÄR EN VUXEN MAN SOM BÖR TA HAND OM MIG SJÄLV OCH ALLT I MITT LIV.. ATT RÄTTEN GER MIG EN AV KOMMUNEN UTSEDD FÖRÄLDER/DIKTATOR ÄR INGET ANNAT ÄN FÖRTRYCK AV MINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JAG KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA FÖRVALTAREN ELLER HANS MAKT ÖVER MIG!!

Min far anser att det är sjukt att en rätt bara kan dela ut en "låtsasförälder" till någon mot någons vilja så som Umeå Kommun gjort mot mig och min syster i tron att de hjälper oss. Det som är ännu mer sjukt i hans ögon är att de nya "låtsasföräldrarna" helt kan köra över sina huvudmän/barn och göra precis tvärtemot vad de vill utan konsekvens.. En förvaltare kan till och med låta bli att höra av sig mer än en gång i månaden över telefon och har inget krav på sig att träffa huvudmannen/barnet. Min förvaltare har i praktiken överfört all post till hans adress så han behöver aldrig komma hem till mig och träffa mig.. Han sköter allt på avstånd och ringer mig en gång i månaden och undrar hur det är.. En sådan person BÖR INTE få ha den makt som föräldrar har över sina barn...

Föräldrar ska självklart kunna styra över och kontrollera sina underåriga barn. Men en förvaltare bör och skall ej få utöva föräldramakt över nyligen myndiga/vuxna, och i ett demokratiskt land fria individer som vill sköta sig själva, de skall inte kunna använda sin föräldramakt till diktatur och förtryck för att sedan skyddas mot alla anmälningar man riktar mot dem då de är "nya föräldrar som agerar i vårt bästa intresse".. DE ANSES AGERA I HUVUDMÄNNENS BÄSTA INTRESSE NÄR DE AGERAR DIREKT EMOT DET SOM LIGGER I HUVUDMANNENS INTRESSE OCH DET ÄR SJUKT!!!!

Umeå kommun kommer att i framtiden få betala skadestånd till huvudmännen för den terror som de utsatt dem för genom att dela ut diktatorföräldrar  som bara vill kontrollera en, styra en, jävlas med en och hota en om man inte håller sig på mattan och gör vad de säger!!!

Min förvaltare Robert Marklund hotar mig med att inte säga upp min lägenhet och fortsätta att betala hyran för den tills alla mina pengar är slut ifall jag bara försvinner utomlands. Och det är rätten som har överfört rätten att säga upp min lägenhet från mig till honom så han beslutar om den ska sägas upp eller ej.. Om jag stannar så måste jag finna mig i hans föräldraskap där han styr och bestämmer som om jag vore ett litet barn.. Och om jag flyr landet så kommer FK att sluta att betala hyran och då kommer mina pengar gå åt till hyra för den lägenhet som står på mig men som jag då inte bor i eller som jag inte vill bo kvar i.. Men eftersom att Marklund som den diktator han är, vägrar att säga upp den, så måste jag fortsätta att betala..

Myndigeheterna kommer att tycka att han agerat rätt som använt mina pengar till lägenhetshyran eftersom att den måste betalas, och de tycker att jag får skylla mig själv som drog utomlands utan att säga ett ord.. Men jag menar att om jag säger åt honom att jag vill ha lägenheten uppsagd så borde den sägas upp så att mina pengar inte behöver betala hyran för den när jag ändå inte bor i lägenheten, men myndigheterna och förvaltaren behandlar ju mig som en fånge i ett fängelse och förvaltaren är fängelschefen.. Självklart kommer det kosta att betala fängelsehyran om jag bara drar iväg utan ett ord...

Och vad har jag begått för brott för att hamna i förvaltarskapsfängelset? Jo, jag var snäll och gav några brudar pengar... Sen råkade det finnas gamla intyg som säger att jag är lindrigt efterbliven... Och för att jag varit snäll samt anses lindrigt efterbliven av utredare på BUP så ska jag bli satt i förvaltarskapsfängelse? Man tar sig inte ut och han är chefen, jag är den fängslade.... Helt jävla sinnessjukt, och detta fängelse är hjälp som jag ska vara tacksam över enligt kommunen... Ännu sjukare (min far håller med helt), och de är galna... Och om jag hotar fängelsechefen/diktatorn eller begår andra brott mot honom i protest så åtalas jag för att han är ett jävla offer för mina brott....

Trots att det är jag som är offer för honom och hans jävla förtyck, hans brott mot mig, det är ett jävla förtryck att bli behandlad som en omyndig när man är 22 år... Det är ett jävla förtryck att bli behandlad som en efterbliven bara för att ett intyg intygar att man är det, trots att intyget är helt felaktigt och man vet det själv mycket väl.. Det är ett jävla förtryck att inte få styra över sitt egna liv och sina egna pengar eller annan egendom... Det är en jävla kränkning att någon kan sälja ens djur och sen så händer inget när man polisanmäler för att han har föräldrabefogenheter över en, det är ett brott när andra säljer annans egendom men förvaltaren står tydligen över lagen när det gäller huvudmännen... Helt sjukt!!!!

Jag tror att förvaltarskap strider mot de mänskliga rättigheterna samt att EU-domstolen kanske kan ställa staten till svars för detta...!! Men jag nöjer mig bara Umeå Kommun får betala dyrt för detta, vill de undvika sånt så borde kommunen ställa förvaltarna till svars och särskilt Håkan Gyllin som gjort mig en massa oförrätter när han var min förvaltare.. Robert borde bara bli entledigad och jag bör slippa honom och alla andra gode män/förvaltare..

Jag är nästan nöjd ifall jag får förvalta mig själv, men för att jag ska bli helt nöjd så måste mina konton återställas till en nivå som motsvarar den nivån de hade innan förvaltarskapsskiten.. Minus de kostnader jag själv lagt ut till prylar osv.. Men kostnaderna för "hjälpen" och diverse inläggningar på psyk bör kommunen stå för..


4 kommentarer:

 1. vilken mupp du är alltså :)

  SvaraRadera
 2. "Behöver du INTE bli omhändertagen" ? Visa det då! Så som du håller på behöver du ju alla åtgärder som du kan få. Bla förvaltare!
  Att du är i den sits du är beror bara på dig själv. Ditt eget beteende och sätt att vara. Det är ingen annans fel, det borde du väl förstå?

  Sen tror jag oxå att du har missförstått innebörden av " Agera i ditt intresse". Att agera i ditt intresse betyder inte nödvändigtvis att bara göra som du vill. Utan snarare att göra det som är "BÄST" för dig.
  Vilket i ditt fall skulle kunna betyda, att inte låta dig få tillgång till dina pengar hur som helst bla.

  Du är säkert en bra kille bara du skärper till dig, slutar gnälla och klaga på hur felbehandlad du är, när alla andra begriper att det är bara ditt beteende som är orsaken, till allt du har varit med om.

  /Håkan G

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är du min tidigare förvaltare? (Håkan G= Håkan Gyllin)??

   Jag har bevisat när jag bodde hemma att jag var en intelligent ung man samt att jag under skolgången årskurs 1 till 9 visade tydligt och klart att det inte var något fel på mig. Men BUP ska stämpla mig med diagnoser för att jag blev trakasserad i 9an och tvingades byta skola osv. Bara sjukt! Behöver verkligen inte bli omhändertagen eller ha förvaltare.

   Att jag är i den sits jag är i beror på brudar som utnyttjar vanliga killar, på föräldrar som vill förhindra detta, på SOC som övertygar en att ansöka om god man för att få stopp på brudarna men som ger mig falska försäkringar som inte gäller när godemansskapet blir till ett förvaltarskap, och det beror på min tidigare förvaltare som sa att jag inte gick att samarbeta med till Överförmyndarnämnden och på nämnden som ansökte tillsammans med honom om förvaltarska för mig. Slutligen så beror det på rätten som beslutade i deras riktning.

   Har jag någon skuld? Jo, jag var dum som gav bort pengar till tjejer när jag blev kåt på dem för att de utsatte mig för cockteasing, och jag var dum som lyssnade på socialpedagogen Janne och ansökte om god man.. Hade jag inte lyssnat på honom så hade jag sluppit all skit med god man/förvaltare och hade jag inte utnyttjats av brudar så hade inget behov funnits för god man enligt mina föräldrar och soc. Jag har även begått vissa fel när jag t.ex. lämnade jämthunden hemma ensam förlänge eller gick ut för sällan med den. Men jag rår knappast för att nya förvaltaren anmälde mig efter att SOL-teamet spionerat på mig eller att tidigare förvaltaren gav bort katten eller lät en kvinna sälja min dobermann. Det är dem som bär skulden till detta.

   Så jo, det är visst andras fel att jag är i nuvarande sits även om jag gjort vissa misstag själv också. Men försök inte ge mig hela skulden.. Och skulden för förvaltarskapet är rättens samt de psykologer/läkare som skrivit att jag är lindrigt retarderad..

   Jag har inte missförstått innebörden.. Mina föräldrar har missförstått den och nu ser vi ju vad texten egentligen betyder! Självklart ska det inte innebära att alltid göra som jag vill, om jag t.ex. vill ha tiotusen för att ge detta till en tjej så bör ju förvaltaren säga nej, det är hans jobb.. Men det är sjukt att han kan avgöra att hans agerande är "bäst" för mig i alla lägen. Det är knappast bäst för mig att han anmäler mig så att jag får djurförbud, och det är knappast bäst för mig att en hund jag sparat till säljs iväg när jag inte vill detta. Men myndigheterna har gett förvaltarna makten att avgöra GODTYCKLIGT vad som är bäst för mig och det är sjukt.. I vissa ärenden kanske han vet bättre men i vissa så vet jag bättre, detta respekterar inte myndigheterna som står förvaltarna bakom ryggen. Att stoppa mig från att slösa bort mina pengar är en sak, att stoppa mig från att ha vakthund är en annan.

   Jag är felbehandlad! Under hela min uppväxt så behandlades jag som alla andra och jag tolererar inte att bli behandlad som samhällets bottenskrap av samhället bara för att jag fått någon diagnos av någon dum psykolog eller läkare, tvärtom så förväntar jag mig att bli fortsatt behandlad som alla andra även resten av mitt liv. Och förvaltarskapet är tvärtemot detta, nästan ingen har förvaltare.. Och kom inte och säg att dett finns anledningar till att jag har förvaltare medans andra inte har det!!!

   Kolla in Jockiboy eller Hannah Widerstedt.. De har dagens runk på sin blogg där de lägger upp bilder och en av dem onanerade i TV. De gör massor av sjuka saker och de "anses klara sig i samhället", de är i mycket större behov av förvaltarskap än vad jag är.. Jag har inte dagens avsugning etc på min blogg.. Det faktum att många rikspuckon anses klara sig utan hjälp gör att jag anser mig felbehandlad, jämfört med dem är jag ju riktigt klok.

   /Nygren!

   Radera